รางวัลซีไรต์ (S.E.A.Write)

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับความเป็นมาและรางวัลซีไรต์  (S.E.A.Write)  กันนะครับ

รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write)

        มีชื่อเต็มว่า รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (อังกฤษ: Southeast Asian Writers Award) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 เป็นรางวัลประจำปีที่มอบให้แก่กวีและนักเขียนใน 10 ประเทศรัฐสมาชิกแห่งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน  โดยงานเขียนที่ได้รับรางวัลเป็นผลงานที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง และมีงานเขียนหลากหลายรูปแบบที่ได้รับรางวัล อย่างเช่น กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น นวนิยาย ละครเวที คติชนวิทยา รวมไปถึงงานเขียนด้านสารคดีและงานเขียนทางด้านศาสนา พิธีจะถูกจัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ทรงเป็นประธานในพิธี  นับตั้งแต่มีการก่อตั้งรางวัลซีไรต์ขึ้น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงประกอบด้วยรัฐสมาชิกเพียง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมา ในปี พ.ศ. 2527 บรูไนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวียดนามเข้าร่วมในปี พ.ศ. 2538 ลาวและพม่าเข้าร่วมในปี พ.ศ. 2540 และกัมพูชาเข้าร่วมหลังสุดในปี พ.ศ. 2542

          ‘รางวัลซีไรต์’ มี ความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเชิดชูนักเขียนใน กลุ่มประเทศอาเซียน จาก 5 ประเทศแรกเริ่ม ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมา อีก 5 ประเทศได้ทยอยเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ‘รางวัลซีไรต์’ ก็ได้มอบรางวัลให้แก่ทุกประเทศสมาชิกนับตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ภายในประเทศ พม่าได้งดส่งผู้เข้ารับรางวัลมานับแต่ พ.ศ. 2544
          ‘รางวัลซีไรต์’ จัด เป็นรางวัลเดียวในโลกที่มอบรางวัลทางวรรณกรรมให้แก่นักเขียนจากหลากหลาย ประเทศภายในภูมิภาค เป็นรางวัลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยกย่องในแวดวงวรรณกรรมทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นรางวัลที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิที่สง่างามให้แก่ ประเทศไทย ในฐานะประเทศเจ้าภาพผู้ก่อตั้งรางวัลนี้ด้วย
          ประธานคณะ กรรมการดำเนินงานคัดเลือกและตัดสินรางวัลซีไรต์ในภาคประเทศไทยพระองค์แรก คือ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรม บุรฉัตร เชื้อพระวงศ์ระดับสูงผู้ทรงรอบรู้ในเชิงอักษรศาสตร์อย่างลึกซึ้งและกว้าง ขวาง ทรงได้รับความร่วมมือด้วยดียิ่งจาก ‘สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย’ และ ‘สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย’ เป็นผลให้มาตรฐานการคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลทุกปีนับแต่แรกก่อตั้งจน ถึงปัจจุบันอยู่ในระดับดีเยี่ยม ดังเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมวรรณกรรมไทยมาโดยตลอด
          พระมหา กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชทานรางวัลเมื่อ พ.ศ. 2522 ปีแรกแห่งการก่อตั้ง และต่อมา ได้ทรงโปรดให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ หรือสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ เสด็จพระราชทานรางวัลทุกปีนั้น ได้ส่งเสริมให้ ‘รางวัลซีไรต์’ เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติและสูงค่า และงานพระราชทานรางวัลเป็นงานราตรีสโมสรทางวรรณกรรมประจำปีที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทยด้วย
          ด้วยเกียรติภูมิที่ ‘รางวัลซีไรต์’ ได้สั่งสมและสืบทอดอย่างงดงามมานานกว่า 30 ปี ‘รางวัลซีไรต์’ ในปัจจุบัน จึงเป็นรางวัลทางวรรณกรรมประจำปีที่ประชาคมวรรณกรรมไทยและภูมิภาคอาเซียน เฝ้าคอยอย่างจดจ่อ สื่อมวลชนให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง นักอ่านชื่นชม อีกทั้งยังนำพาให้เกิดนักเขียนคุณภาพรุ่นใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

สัญลักษณ์ของรางวัลซีไรต์

รายชื่อหนังสือรางวัลซีไรต์จากอดีตถึงปัจจุบัน

ครั้งที่

ปี

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ประเภท

1

2522

ลูกอีสาน

คำพูน บุญทวี

นวนิยาย

2

2523

เพียงความเคลื่อนไหว

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

กวีนิพนธ์

3

2524

ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง

อัศศิริ ธรรมโชติ

เรื่องสั้น

4

2525

คำพิพากษา

ชาติ กอบจิตติ

นวนิยาย

5

2526

นาฏกรรมบนลานกว้าง

คมทวน คันธนู

กวีนิพนธ์

6

2527

ซอยเดียวกัน

วานิช จรุงกิจอนันต์

เรื่องสั้น

7

2528

ปูนปิดทอง

กฤษณา อโศกสิน

นวนิยาย

8

2529

ปณิธานกวี

อังคาร กัลยาณพงศ์

กวีนิพนธ์

9

2530

ก่อกองทราย

ไพฑูรย์ ธัญญา

เรื่องสั้น

10

2531

ตลิ่งสูง ซุงหนัก

นิคม รายยาวา

นวนิยาย

11

2532

ใบไม้ที่หายไป

จิรนันท์ พิตรปรีชา

กวีนิพนธ์

12

2533

อัญมณีแห่งชีวิต

อัญชัน

เรื่องสั้น

13

2534

เจ้าจันทร์ผมหอม

มาลา คำจันทร์

นวนิยาย

14

2535

มือนั้นสีขาว

ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ

กวีนิพนธ์

15

2536

ครอบครัวกลางถนน

ศิลา โคมฉาย

เรื่องสั้น

16

2537

เวลา

ชาติ กอบจิตติ

นวนิยาย

17

2538

ม้าก้านกล้วย

ไพวรินทร์ ขาวงาม

กวีนิพนธ์

18

2539

แผ่นดินอื่น

กนกพงศ์ สงสมพันธ์

เรื่องสั้น

19

2540

ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน

วินทร์ เลียววารินทร์

นวนิยาย

20

2541

ในเวลา

แรคำ ประโดยคำ

กวีนิพนธ์

21

2542

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน

วินทร์ เลียววารินทร์

เรื่องสั้น

22

2543

อมตะ

วิมล ไทรนิ่มนวล

นวนิยาย

23

2544

บ้านเก่า

โชคชัย บัณฑิต

กวีนิพนธ์

24

2545

ความน่าจะเป็น

ปราบดา หยุ่น

เรื่องสั้น

25

2546

ช่างสำราญ

เดือนวาด พิมวนา

นวนิยาย

26

2547

แม่น้ำรำลึก

เรวัตร์ พันธ์พิพัฒน์

กวีนิพนธ์

27

2548

เจ้าหงิญ

บินหลา สันกลาคิรี

เรื่องสั้น

28

2549

ความสุขของกะทิ

งามพรรณ เวชชาชีวะ

นวนิยาย

29

2550

โลกในดวงตาข้าพเจ้า

มนตรี ศรียงค์

กวีนิพนธ์

30

2551

เราหลงลืมอะไรบางอย่าง

วัชระ สัจจะสารสิน

เรื่องสั้น

31

2552

ลับแล แก่งคอย

อุทิศ เหมะมูล

นวนิยาย

32

2553

ไม่มีหญิงสาวในบทกวี

ซะการีย์ยา อมตยา

กวีนิพนธ์

33

2554

แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ

จเด็จ กำจรเดช

 

เรื่องสั้น

34

2555

คนแคระ

วิภาส ศรีทอง

นวนิยาย

ติดตามรางวัลซีไรต์  ปี  พ.ศ.  2554  คลิกได้  ที่นี่  นะครับ

ที่มา :  จาก   http://th.wikipedia.org/wiki/

                     http://www.bangkokbank.com/Bangkok

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: