ฉันท์

ฉันท์

        อินทรวิเชียรฉันท์  ๑๑

        วสันตดิลกฉันท์  ๑๔

        สาลินีฉันท์  ๑๑

        จิตรปทาฉันท์  ๘

         วิชชุมมาลาฉันท์  ๘

         กมลฉันท์  ๑๒

         อินทวงศ์ฉันท์  ๑๒

2 Responses

  1. นางสาว สุนิสา สมจิตร ม.4/1
    ยากมากค่ะแต่หนูจะพยายามฝึก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: