การพูดต่อหน้าประชุมชน

วันนี้บล็อกเรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์  นำความรู้  เรื่อง  “การพูดต่อหน้าประชุมชน”  มาให้นักเรียนได้ศึกษากันครับ

การพูดต่อหน้าประชุมชน

 

                      คำว่า  พูด  ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  หมายถึง  เปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคํา  เป็นคำกริยา

ดังนั้น  การพูด  จึงให้ความหมายได้ว่า  การเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำ

การพูดต่อหน้าประชุมชน  เป็น  การพูดแสดงความรู้   ความคิดความรู้สึก  รวมทั้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ต่อผู้ฟังจำนวนมากในที่ประชุมหรือในที่สาธารณะ  เป็นการพูดที่ต้องใช้ศิลปะในการพูด   สิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องคำนึงในการพูดต่อหน้าประชุมชน  คือ  สารที่ผู้พูดส่งออกไป  จะต้องไม่มีข้อจำกัดว่ารับฟังได้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น และในการพูดต่อหน้าประชุมชนจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสดงความเห็นเพิ่มเติมซักถามข้อข้องใจหรือตั้งข้อสังเกตอื่น ๆ เมื่อผู้พูดพูดจบแล้ว

ความสำคัญของการพูดต่อหน้าประชุมชนในสังคมประชาธิปไตย  การพูดต่อหน้าประชุมชนมีความสำคัญมากสรุปได้ดังนี้

๑.  เป็นวิธีเผยแพร่ความคิดเห็นของบุคคลที่สะดวกรวดเร็วให้ปรากฏแก่สาธารณชนทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้าน

๒.  เป็นวิถีทางถ่ายทอดทางวัฒนธรรม  ปลูกฝังคุณธรรม  การเผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ

ไปสู่ประชาชน

๓.  เป็นวิถีทางทำให้มนุษย์ชี้แนะ  การแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่สังคมได้

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. ได้ศึกษาแล้วค่ะ

    ก็เข้าใจไม่มาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: