คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย (ภายนอก)

       สวัสดีครับเด็ก  ๆ   วันนี้ครูได้นำเรื่อง  “คำราชาศัพท์”  (หมวดร่างกายภายนอก)  มาให้นักเรียนได้ศึกษากันนะครับ  ครูได้เรียบเรียงคำราชาศัพท์ขึ้นใหม่  โดยลำดับให้หมวดคำราชาศัพท์ที่นักเรียนจะศึกษาต่อไปเรียงจากคำศัพท์อวัยวะส่วนอยู่สูงสุดไปหาส่วนอวัยวะที่อยู่ต่ำสุดของร่างกาย  ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้ครับ

คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย  (ภายนอก)

(ราชาศัพท์ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์  พระบรมราชินี  และพระบรมวงศ์ชั้นสูงที่ทรงได้รับพระราชทานฉัตร  ๗  ชั้น)

เพลงราชาศัพท์หมวดร่างกาย ๑

เพลงราชาศัพท์หมวดร่างกาย ๒

เพลงราชาศัพท์หมวดร่างกาย ๓

เรียนรู้ความหมายคำราชาศัพท์สู่คำศัพท์

อวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกาย  =  พระองคาพยพ

ผม = พระเกศา     

หัว  =  พระเจ้า  (ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะครับ) 

หัว  =  พระเศียร,  พระศิระ

กะโหลกศีรษะ  =  พระสิรัฐิ  (อ่านว่า  สิ-รัด-ถิ  นะครับ)  หรือ  พระสีสกฎาหะ 

จุก = พระโมฬี                                        

หน้าผาก = พระนลาฎ    

ขนระหว่างคิ้ว = พระอุณาโลม

คิ้ว = พระขนง  หรือ  พระภมุกา (อ่านว่า  พะ-มุ-กา) หรือ  พระภรู (อ่านว่า  พฺรู)           

ผิวหน้า = พระราศี

ดวงหน้า = พระพักตร์  

ตา = พระเนตร,  พระจักษุ,  พระนัยนา  

ขนตา = ขนพระเนตร

แก้วตา = พระเนตรดารา  

จมูก = พระนาสิก

ขนจมูก = ขนพระนาสิก

หนวด  =  พระมัสสุ

หนวดที่คาง  หรือ  เครา  =  พระทาฐิกะ

แก้ม  =  พระปราง

กระพุ้งแก้ม  =  พระกำโบล

ปาก = พระโอษฐ์

เพดานปาก = พระตาลุ

ฟัน = พระทนต์              

ฟันกราม = พระกราม

เขี้ยว  =  พระทาฐะ,  พระทาฒะ                    

ไรฟัน = ไรพระทนต์

เหงือก = พระทันตมังสา

ลิ้น = พระชิวหา

ลิ้นไก่ = มูลพระชิวหา

จอนหู = พระกรรเจียก

หู  ใบหู = พระกรรณ    

รูหู  =  ช่องพระโสต                   

คาง = พระหนุ (อ่านว่า  หะ-นุ  นะครับ)

คอ = พระศอ   

ไหปลาร้า = พระรากขวัญ    

บ่า = พระอังสะ

ต้นแขน = พระพาหุ

แขน = พระพาหา,  พระกร

ลำตัว = พระองค์

สีข้าง  =  พระปรัศว์     

ผิวหนัง = พระฉวี                      

รักแร้ = พระกัจฉะ

ข้อมือ = ข้อพระหัตถ์,  ข้อพระกร

มือ = พระหัตถ์

ฝ่ามือ  =  ฝ่าพระหัตถ์

นิ้วมือ = พระองคุลี                                                   

นิ้วหัวแม่มือ = พระอังคุฐ

นิ้วชี้ = พระดรรชนี  

นิ้วก้อย = พระกนิษฐา                

นิ้วชี้ = พระดรรชนี หรือ พระดัชนี  ก็ใช้

นิ้วกลาง = พระมัชฌิมา

นิ้วนาง = พระอนามิกา

นิ้วก้อย = พระกนิษฐา

เล็บ  = พระนขา      

อก = พระอุระ, พระทรวง

นม = พระถัน, พระเต้า             

เอว = บั้นพระองค์, พระกฤษฎี

หลัง = พระขนอง,  พระปฤษฎางค์

ท้อง = พระอุทร,  พระนาภี

สะดือ = พระนาภี

ตะโพก  หรือ  สะโพก = พระโสณี

ก้น  =  พระที่นั่ง

อวัยวะที่ลับ (ชาย)  =  พระคุยหฐาน  หรือ พระคุยหประเทศ                  

อวัยวะที่ลับ (หญิง)   =  รวมถึงมดลูก  พระโยนี                                             

ลูกอัณฑะ  =  พระอัณฑะ

ต้นขา,  โคนขา,  ขาอ่อน = พระอูรุ

ขา,  ตัก  =  พระเพลา

หัวเข่า = พระชานุ                                                                                  

แข้ง = พระชงฆ์ 

ข้อเท้า = ข้อพระบาท

ตาตุ่ม  หรือ  ข้อเท้า  =  พระโคปผกะ  (อ่านว่า  โคบ-ผะ-กะ  นะครับ)

ฝ่าเท้า = ฝ่าพระบาท

ขน = พระโลมา

เนื้อ = พระมังสา

สิว  =  พระอสา

ไฝ  ต่อม  ฝี  =  พระปีฬกะ

 เงา = พระฉายา        

ที่มา  :   ๑)   คำราชาศัพท์  ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙

           ๒)   ความหมายของศัพท์  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒

10 Responses

 1. นางสาวฉัตรวิมล วาฒิคุณ ม.6
  หนูพึ่งรู้นะคะว่า อวัยวะที่ลับ (หญิง) รวมถึงมดลูก = พระโยนี
  นม = พระถัน, พระเต้า ครูคะถ้าเป็นพระสงฆ์ อวัยวะภายนอกส่วนต่างๆจะเรียบเบบนี้รึเปล ่าคะ………………………?

  • ถ้าเป็นพระสงฆ์ จะเรียกว่า อวัยวะเพศ (สมณะ) ครับ ซึ่งจะหาคำอื่น ๆ มาแทนก็ไม่เหมาะนะครับ

 2. นางสาวเมธาวี แสนผาย ม 5/1
  หนูว่าจะถามครูแต่ก็ได้คำตอบแล้วเลยไม่ได้ถามนะคะ

 3. ได้รู้คำศัพท์มากเลยครับ นายวิทยา เศษผล ม.5/1

 4. ขอบคุณมากค่ะ หามานานเลย

 5. ถ้าเป็นพระสงฆ์,หมวดร่างกายคืออะไรคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: