คำราชาศัพท์หมวดที่เกี่ยวข้องกับคำว่าตาย

การใช้คำว่าตายในคำราชาศัพท์/คำราชาศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่าตาย

            คำว่า “ตาย”  ใช้ให้ถูกกับฐานะของบุคคลต่อไปนี้นะครับ

ราชาศัพท์

กรณีการใช้/ฐานะของบุคคล

สวรรคต  (อ่านว่า สะ-หฺวัน-คด)

ใช้ในราชาศัพท์สําหรับพระเจ้าแผ่นดิน สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และพระบรมราชวงศ์ที่ทรงได้รับพระราชทานฉัตร ๗ ชั้น

ทิวงคต

ใช้แก่พระยุพราช หรือเจ้าฟ้าซึ่งได้รับการเฉลิมพระยศพิเศษ

สิ้นพระชนม์

ใช้แก่เจ้าฟ้า พระองค์เจ้า สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และสมเด็จพระสังฆราช

ถึงชีพิตักษัย

หม่อมเจ้า

ถึงแก่พิราลัย

ใช้แก่เจ้าประเทศราช และสมเด็จเจ้าพระยา

ถึงแก่อสัญกรรม

ใช้กับผู้ตายที่มีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี  ประธานสภา หรือผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า

ถึงแก่อนิจกรรม

พระยา,  รัฐมนตรี,  ใช้กับผู้ตายที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตั้งแต่ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทยขึ้นไป หรือ ทุติยจุลจอมเกล้า หรือทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

ถึงแก่มรณภาพ

ภิกษุ (พระสงฆ์)

ถึงแก่กรรม

สุภาพชนทั่วไป,  คนทั่วไป,  ถึงมรณกรรม หรือ ถึงแก่มรณกรรม ก็ว่า

ตาย 

สัตว์ทั่วไป

ล้ม

สัตว์พาหนะที่มีรูปร่างใหญ่ เช่น วัว ช้าง

ด้วยความประสงค์ให้นักเรียนเข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

จาก  ครูปิยะฤกษ์

๒ ก.ย. ๒๕๕๔

5 Responses

  1. นางสาวเมธาวี แสนผาย ม 5
    เยอะจังเลยคะ

  2. คิ้ว. มือ เเขน ตา เท้า ของพระสงฆ์
    คืออะไรหรอครับ ช่วยด้วยครับ

  3. ขอบคุณค่า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: