การเขียนคำนำรายงาน

การเขียนคำนำรายงาน

นักเรียนหลายคนคงประสบกับปัญหาเวลาเขียนคำนำรายงานหรือโครงงานส่งคุณครูผู้สอนใช่ไหมครับ  ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร  ต้องบอกกล่าวอะไรในคำนำรายงาน  และจบอย่างไรดี   ดังนั้น  เรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์  จึงนำเกร็ดความรู้เล็ก ๆ  น้อย  ๆ  เรื่องการเขียนคำนำรายงานหรือรายงานโครงงานมาฝากนักเรียน  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องหรือดียิ่งขึ้นต่อไปนะครับ

สิ่งสำคัญที่ควรเลี่ยงในการเขียนคำนำ  ได้แก่


๑.   ไม่เอาประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมาเป็นคำนำ
๒.   ไม่เขียนอธิบายโดยหาจุดหมายของเรื่องไม่พบ
๓.   ไม่เขียนคำนำด้วยคำบอกเล่าอันเกินควร

คำนำที่ดีควรมีลักษณะ  ดังนี้

๑.   เขียนคำนำด้วยคำพังเพยหรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
๒.   เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง
๓.   เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ
๔.   เขียนคำนำด้วยการเล่าเรื่อง
๕.   เขียนคำนำด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ
๖.   เขียนคำนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง
๗.   เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน
๘.   เขียนคำนำด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน
ดังนั้น  คำนำที่ดีต้องเป็นความคิดใหม่ ความคิดแปลก หรือความคิดสนุก ต้องมีลักษณะนำ หรือเชิญชวนให้ผู้อ่าน อ่านเรื่องของเราให้จบให้ได้ คำนำจึงเป็นส่วนสำคัญในการเรียกร้องความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้นอ่าน เรื่อง และดึงดูดใจให้อ่านเรื่องไปตลอด

ที่มา :  ราชบัณฑิตยสถาน

เทคนิควิธีการเขียนคำนำรายงานจากครูปิยะฤกษ์

ในการเขียนคำนำรายงานหรือโครงการของนักเรียนในขณะที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้  ครูขอแนะนำว่า  “การเขียนคำนำส่วนใหญ่จะต้องขึ้นต้นด้วยที่มาของการศึกษาวิชานั้น  ๆ  หรือนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนหรือการศึกษา  จากนั้นต้องกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียนมากกว่าส่วนอื่น ๆ   ตามด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน  วิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้าพอคร่าว ๆ  และลงท้ายด้วยการกล่าวแสดงความรู้สึกส่วนตัวก่อนจบคำนำ”  นะครับ

ทีนี้  มาว่าถึงคำนำของงานเขียนชิ้นสำคัญ ๆ  สมมติว่าถ้าเราเขียนหนังสือขึ้นมาเองสักเล่มหนึ่ง   ต้องระลึกเสมอว่าหนังสือหรือผลงานของเราจะขาดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้นั้นก็คือ  “คำนำ”  ครับ   การเขียนคำนำนั้นถือว่าเป็นอุบายหรือวิธีแห่งการจูงใจให้ผู้อ่านหรือผู้หยิบหนังสือเล่มนั้น  ๆ  เมื่อเขาได้อ่านคำนำแล้วจะต้องมีความรู้สึกอยากจะอ่านหนังสือเล่มหรือเรื่องนั้น ๆ  ที่เราเขียนจนจบ  การเขียนคำนำที่ดีคนอ่านจะติดตามเรื่องของเรา   ถ้าคำนำไม่ดีเขาอาจไม่อ่านเนื้อหาจากงานเขียนด้านในของเราเลยก็สามารถเป็นไปได้ นะครับ

อีกอย่างหนึ่ง  เราต้องรักษาคุณภาพของงานเขียนของเรา  เนื้อหาของงานเขียนเราต้องดีด้วย  ไม่ใช่คำนำดี  แต่คุณภาพงานเขียนสุดแย่

การเขียนคำนำรายงาน

หลักการเขียนคำนำรายงาน

ตัวอย่างการเขียนคำนำรายงาน 

 

คำนำ

 

รายงานเรื่อง  “วรรณกรรมไทย”  ฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย   รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕     มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมไทย   ซึ่งรายงานฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของวรรณกรรม  ความสำคัญของวรรณกรรม  ประเภทของวรรณกรรม  วรรณกรรมไทยสมัยต่าง ๆ   อิทธิพลของวรรณกรรมไทยสมัยต่าง  ๆ  ที่สะท้อนความคิด  ความเชื่อ  และค่านิยมของคนไทย  และข้อคิดที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมไทย

การศึกษาค้นคว้าเรื่อง  “วรรณกรรมไทย”  เล่มนี้  ข้าพเจ้าได้วางแผนการดำเนินงานการศึกษาค้นคว้าเป็นระยะเวลา  ๒  เดือน  ศึกษาจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ  อาทิ  ตำรา  หนังสือ  หนังสือพิมพ์  วารสาร  นิตยสาร  และแหล่งความรู้จากเว็บไซต์ในห้องสมุดโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์และห้องสมุดประจำจังหวัดยโสธร

การจัดทำรายงานฉบับนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ไปด้วยดี  ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคุณครูปิยะฤกษ์  บุญโกศล  ที่ท่านได้ให้คำแนะนำการเขียนรายงานจนทำให้รายงานฉบับนี้สมบูรณ์ในด้านแผนปฏิบัติศึกษาการทำรายงาน  การเรียบเรียงเนื้อหา  การเขียนบรรณานุกรมได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ขอขอบพระคุณห้องสมุดโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์และห้องสมุดประจำจังหวัดยโสธรเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสแก่ข้าพเจ้าเข้าไปศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้   ข้าพเจ้าหวังว่า  เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ที่ได้เรียบเรียงมาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจเป็นอย่างดี   หากมีสิ่งใดในรายงานฉบับนี้จะต้องปรับปรุง   ข้าพเจ้าขอน้อมรับในข้อชี้แนะและจะนำไปแก้ไขหรือพัฒนาให้ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป

พิศมัย  บุญอุ้ม

๒๒  กันยายน  ๒๕๕๔

สไลด์เรื่องการเขียนคำนำรายงาน  ที่นี่ครับ

21 Responses

  1. ขอบคุณมากเลยค่ะ

  2. ขอบคุณครับ

  3. ขอบคุณนะครับ

  4. ขอบคุณมากคะ เป็นประโยชน์มากๆเลยคะ

  5. ขอขอบคุณคุณครูมากๆเลยฮะ

  6. ขอบคุณค่ะ

  7. ขอบคุณมากมากเลยนะจร๊

  8. ขอบคุณค่ะ

  9. ดีมวกกกกกกกก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: