สระเกิน

สระเกิน

ความหมายสระเกิน

สระเกิน คือ

สระเกิน    เป็นรูปสระที่มีเสียงพยัญชนะร่วมอยู่ด้วย  (พยัญชนะที่ว่านี้เป็นได้ทั้งพยัญชนะที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดและพยัญชนะที่ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้น  มีทั้งหมด ๘ เสียง ดังนี้

๑)    รูป         ำ       มีเสียง             อะ+ม
๒)    รูป         ใ       มีเสียง             อะ+ย
๓)    รูป         ไ       มีเสียง             อะ+ย
๔)    รูป        เ-า      มีเสียง             อะ+ว

๕)    รูป        ฤ        มีเสียง             ร+อึ,  ร+อิ,  ร+เออ

๖)    รูป        ฤๅ       มีเสียง             ร+อือ

๗)    รูป        ฦ       มีเสียง             ล+อึ

๘)    รูป        ฦๅ      มีเสียง             ล+อือ

ตัวอย่างคำที่เกิดจากสระเกิน   

๑)    รูป         ำ       เช่นคำว่า   กำ   จำ   นำ  ฯลฯ
๒)    รูป         ใ       เช่นคำว่า   ใส  ใหญ่  หลงใหล  ฯลฯ

๓)    รูป         ไ       เช่นคำว่า   ไข   ไหว้   ไว  ฯลฯ

๔)    รูป        เ-า      เช่นคำว่า   เขลา   เก่า   เหา  ฯลฯ

๕)    รูป        ฤ        มีเสียง

ร+อึ   เช่นคำว่า  ฤทัย  คฤหาสน์   นฤมล   พฤกษา   มฤคทายวัน   หฤโหด

ร+อิ    เช่นคำว่า  กฤษฎา  ตฤณชาติ  ทฤษฎี  ศฤงคาร

ร+เออ   มีคำเดียว  คือ  ฤกษ์

๖)    รูป        ฤๅ       เช่นคำว่า   ฤๅษี

๗)    รูป        ฦ       –  (ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว  แต่ก่อนใช้คำว่า  ระฦก  >>  ระลึก)

๘)    รูป        ฦๅ      –  (ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว  แต่ก่อนใช้คำว่า  ฦๅชา  >>  ลือชา)

เผยแพร่เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๔

4 Responses

  1. ยากกว่าจะหาสระเกินได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: