สระลอย สระจม

สระลอย สระจม

สระลอย 

เป็นสระที่ไม่มีพยัญชนะต้น  สามารถที่จะประสมให้เป็นคำหรือพยางค์ได้  ได้แก่  ฤ  ฤๅ  ฦ  และ  ฦๅ  

สระจม  

เป็นสระที่จะต้องมีพยัญชนะต้น  จึงจะสามารถประสมให้เป็นคำหรือพยางค์ได้  เช่น  แ   เ    ำ   เป็นต้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: