เสียงในภาษาไทย

เสียงในภาษาไทย

ความหมายของเสียง

เสียง  ตามความหมายกว้าง ๆ  ก็รวมถึง “เสียงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงมนุษย์เสียงสัตว์ หรือเสียงที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  การกระทำของมนุษย์”  เป็นต้นครับ

นักเรียนต้องทำความเข้าใจความหมายเฉพาะเสียงในภาษาไทยด้วย

เสียงในภาษาไทย

Sound in Thai

เสียง หมายถึง เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ด้วยกันโดยต้องอาศัยการทำงานของสมองอันเกิดจากประสบการณ์ทางภาษาไทย

เสียงในภาษาไทย

เสียงในภาษาไทยแบ่งออกเป็น ๓ ชนิด ได้แก่ เสียงสระ เสียงพยัญชนะ  และเสียงวรรณยุกต์

เสียงสระ  


เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เสียงแท้ แหล่งกำเนิดเสียงเกิดจากลมที่ออกจากปอด และไม่มีการปิดกั้นหรือกักทางเดินของลม  แต่เราจะสังเกตเห็นว่าริมฝีปากของเราเวลาออกเสียงสระต่าง ๆ  จะมีลักษณะที่ต่างกัน

เสียงพยัญชนะ


เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เสียงแปร เกิดจากการลมที่ออกจากปอดแล้วมีการใช้อวัยวะ เช่น ลิ้น  ฟัน  ปิดกั้นทางเดินของลม ทำให้ลมผ่านไม่สะดวกจนต้องเสียดแทรกออกมาเป็นเสียงต่าง ๆ  เช่น  รอ  ฟอ  นะครับ

เสียงวรรณยุกต์

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เสียงดนตรี  เกิดจากการเปล่งเสียงออกมาพร้อมเสียงพยัญชนะ เน้นให้มีเสียงสูง ต่ำ อันเกิดจาก ปอด หลอดลม กล่องเสียง ลิ้นไก่ ลิ้น เพดานปุ่มเหงือก ฟัน และริมฝีปาก  ทำให้เกิดเสียงต่าง ๆ  เหมือนดนตรีอย่างไรละครับ  เช่น  ครูให้นักเรียนออกเสียงคำต่อไปนี้นะครับ

น่า  หน่า  น่า (หน้า)  น้า  หนา

ที่มา :  เอกสารประกอบการเรียนรู้ภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์

โดย  ครูปิยะฤกษ์  บูญโกศล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: