เสียงพยัญชนะ

เสียงพยัญชนะ

พยัญชนะ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  แปลว่า  เสียงพูดที่เปล่งออกมาโดยใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ  ในปากและคอ

เสียงพยัญชนะในภาษาไทย

        เสียงพยัญชนะในภาษาไทย  มี ๒๑ เสียง (จากที่นักเรียนทราบกันแล้วว่า  พยัญชนะไทยมี  ๔๔ รูปเริ่มจาก  ก-ฮ)  ถึงตอนนี้เรามาจัดหมวดหมู่ของพยัญชนะตามลักษณะการออกเสียงกันครับ  สังเกตว่าพยัญชนะไทยแต่ละตัวจะอยู่หน่วยเสียงใด

กำหนดให้   /  /   หมายถึง  หน่วยเสียง

ที่

เสียง

ได้แก่พยัญชนะไทย ตัว

/ ก  /

/ ค  /

ข  ฃ  ค  ฅ  ฆ

/ ง  /

/ จ  /

/ ช  /

ฉ  ช  ฌ

/ ซ  /

ซ  ศ  ษ  ส

/ ย  /

ญ  ย

/ ด  /

ฎ  ด

/ ต  /

ฏ ต

๑๐

/ ท  /

ฐ  ฑ  ฒ  ถ  ท  ธ

๑๑

/ น  /

ณ  น

๑๒

/ บ  /

๑๓

/ ป  /

๑๔

/ พ  /

ผ  พ  ภ

๑๕

/ ฟ  /

ฝ  ฟ

๑๖

/ ม  /

๑๗

/ ร  /

๑๘

/ ล  /

ล  ฬ

๑๙

/ ว  /

๒๐

/ ฮ  /

ห  ฮ

๒๑

/ อ  /

Consonants in Thai

ทบทวนท้ายบทเรียน ครับ

พยัญชนะไทยมีกี่เสียง

พยัญชนะไทยมี ๒๑ เสียง ครับ

จำแนกพยัญชนะไทยออกเป็นหน่วยเสียงต่าง ๆ

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. ทำให้มีความรู้จิงๆๆนะคับขอบคุณขอบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: