รายชื่อ ๗๗ จังหวัดของไทย อักษรย่อจังหวัดในประเทศไทย อักษรย่อโรมันจังหวัดในประเทศไทย

รายชื่อ ๗๗ จังหวัดของไทย

อักษรย่อจังหวัดในประเทศไทย

อักษรย่อโรมันจังหวัดในประเทศไทย

ที่

ชื่อจังหวัด

อักษรย่อ

อักษรย่อโรมัน

กระบี่

กบ

KBI

กรุงเทพมหานคร

กท

BKK

กาญจนบุรี

กจ

KRI

กาฬสินธุ์

กส

KSN

กำแพงเพชร

กพ

KPT

ขอนแก่น

ขก

KKN

จันทบุรี

จบ

CTI

ฉะเชิงเทรา

ฉช

CCO

ชลบุรี

ชบ

CBI

๑๐

ชัยนาท

ชน

CNT

๑๑

ชัยภูมิ

ชย

CPM

๑๒

ชุมพร

ชพ

CPN

๑๓

เชียงราย

ชร

CRI

๑๔

เชียงใหม่

ชม

CMI

๑๕

ตรัง

ตง

TRG

๑๖

ตราด

ตร

TRT

๑๗

ตาก

ตก

TAK

๑๘

นครนายก

นย

NYK

๑๙

นครปฐม

นฐ

NPT

๒๐

นครพนม

นพ

NPM

๒๑

นครราชสีมา

นม

NMA

๒๒

นครศรีธรรมราช

นศ

NRT

๒๓

นครสวรรค์

นว

NSN

๒๔

นนทบุรี

นบ

NBI

๒๕

นราธิวาส

นธ

NWT

๒๖

น่าน

นน

NAN

๒๗

บึงกาฬ

บก

๒๘

บุรีรัมย์

บร

BRM

๒๙

ปทุมธานี

ปท

PTE

๓๐

ประจวบคีรีขันธ์

ปข

PKN

๓๑

ปราจีนบุรี

ปจ

PRI

๓๒

ปัตตานี

ปน

PTN

๓๓

พะเยา

พย

PYO

๓๔

พระนครศรีอยุธยา

อย

AYA

๓๕

พังงา

พง

PNA

๓๖

พัทลุง

พท

PLG

๓๗

พิจิตร

พจ

PCK

๓๘

พิษณุโลก

พล

PLK

๓๙

เพชรบุรี

พบ

PBI

๔๐

เพชรบูรณ์

พช

PNB

๔๑

แพร่

พร

PRE

๔๒

ภูเก็ต

ภก

PKT

๔๓

มหาสารคาม

มค

MKM

๔๔

มุกดาหาร

มห

MDH

๔๕

แม่ฮ่องสอน

มส

MSN

๔๖

ยโสธร

ยส

YST

๔๗

ยะลา

ยล

YLA

๔๘

ร้อยเอ็ด

รอ

RET

๔๙

ระนอง

รน

RNG

๕๐

ระยอง

รย

RYG

๕๑

ราชบุรี

รบ

RBR

๕๒

ลพบุรี

ลบ

LRI

๕๓

ลำปาง

ลป

LPG

๕๔

ลำพูน

ลพ

LPN

๕๕

เลย

ลย

LEI

๕๖

ศรีสะเกษ

ศก

SSK

๕๗

สกลนคร

สน

SNK

๕๘

สงขลา

สข

SKA

๕๙

สตูล

สต

STN

๖๐

สมุทรปราการ

สป

SPK

๖๑

สมุทรสงคราม

สส

SKM

๖๒

สมุทรสาคร

สค

SKN

๖๓

สระแก้ว

สก

SKW

๖๔

สระบุรี

สบ

SRI

๖๕

สิงห์บุรี

สห

SBR

๖๖

สุโขทัย

สท

STI

๖๗

สุพรรณบุรี

สพ

SPB

๖๘

สุราษฎร์ธานี

สฎ

SNI

๖๙

สุรินทร์

สร

SRN

๗๐

หนองคาย

นค

NKI

๗๑

หนองบัวลำภู

นภ

NBP

๗๒

อ่างทอง

อท

ATG

๗๓

อำนาจเจริญ

อจ

ACR

๗๔

อุดรธานี

อด

UDN

๗๕

อุตรดิตถ์

อต

UTT

๗๖

อุทัยธานี

อน

UTI

๗๗

อุบลราชธานี

อบ

UBN

ที่มา  :   พจนานุกรมนักเรียน ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับปรับปรุง)

              พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ  พ.ศ. ๒๕๕๔   ราชกิจจานุเบกษา 

              เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๘ ก ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔  หน้า ๑-๕

๗๗ จังหวัดของไทย

5 Responses

  1. มีประโยชน์มากครับ

  2. ขอบคุณค่ะ

  3. มีประโยชน์ต่อหนูมากคะ

  4. ไม่ทราบว่ามีหลักเกณฑ์ยังไงในการนำตัวอักษรต่าง ๆ มาใช่เป็นคำย่อ แต่ก็ขอขอบคุณมาก นะครับ

    • หลักเกณฑ์นี้สร้างขึ้นโดยราชบัณฑิตยสถานครับ ซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การสร้างแต่อย่างใด ซึ่งผู้ใช้ต้องใช้ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดครับ จึงจะทำให้การสื่อสารเข้าใจตรงกันทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: