อักษรสังโยค

เรียนรู้หลักภาษาไทย  อักษรสังโยค

อักษรสังโยค  คือ


        อักษรสังโยค เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  หลักตัวสะกดตัวตาม   เป็นวิธีการสร้างคำตามหลักการประสมอักษรในภาษาบาลี   ประโยชน์ของการศึกษาเรื่องอักษรสังโยค  คือ  ช่วยให้เขียนหนังสือสะกดการันต์ได้ถูกต้อง

หลักการอักษรสังโยค  มีดังนี้

– ถ้าพยัญชนะวรรค  สดมภ์ที่ ๑ เป็นตัวสะกด  และสดมภ์ที่  ๒  ต้องทำหน้าที่เป็นตัวตาม เช่น

บุปผา    (ป เป็นตัวสะกด ผ เป็นตัวตาม)

ทุกขา    (ก เป็นตัวสะกด ข เป็นตัวตาม)

อัจฉรา   (จ เป็นตัวสะกด ฉ เป็นตัวตาม)

 – ถ้าพยัญชนะวรรค สดมภ์ที่ ๓ เป็นตัวสะกด และสดมภ์ที่  ๔  ต้องทำหน้าที่เป็นตัวตาม เช่น

ลัทธิ   (ท เป็นตัวสะกด ธ เป็นตัวตาม)

– ถ้าพยัญชนะวรรค สดมภ์ที่ ๕ เป็นตัวสะกด พยัญชนะทุกตัวในวรรคนั้น ๆ  สามารถทำหน้าที่ตามได้ทั้งหมด เช่น

เช่น   วรรค  กะ    คำว่า   สังเกต  (ง เป็นตัวสะกด ก เป็นตัวตาม)

วรรค  จะ    คำว่า   สัญจร  (ญ เป็นตัวสะกด จ เป็นตัวตาม)

วรรค  ตะ    คำว่า  สันติ   (น  เป็นตัวสะกด  ต  เป็นตัวตาม)

วรรค  ปะ    คำว่า   สมโภช  (ม เป็นตัวสะกด ภ เป็นตัวตาม)

อ้างอิง 

กำชัย ทองหล่อ. หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น,  ๒๕๓๓.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: