ครู คือผู้ให้ศาสตร์ ศิลปวิทยาแก่มวลมนุษยชาติ

ครู คือผู้ให้ศาสตร์ ศิลปวิทยาแก่มวลมนุษยชาติ

          “ครูสอนดีแบบไหน ในวิชาอะไรที่คุณประทับใจ”   คำถามนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหวนคิดว่าในชีวิตที่เราเกิดมาเราเคยมีครูหรือไม่  คำตอบเดียวกันทุกคนเกิดมาต้องมีครู  แล้วครูสอนดีจะสังเกตได้จากอะไรเป็นประการสำคัญ   คำตอบนี้ทุกคนต้องตอบให้ได้ก่อน  ก่อนที่จะโยงไปสู่  “วิชาที่เราประทับใจ”

ประการแรก คือ  ครูสอนดีต้องเข้าใจธรรมชาติศักยภาพของผู้ที่จะเริ่มเรียนรู้เพราะว่าในสังคมของเรามีทั้งคนเก่ง และคนไม่เก่ง  คนแต่ละคนอาจจะเก่งคนละด้าน  คนละความถนัด  ดังนั้นผู้เรียนบางคนเก่งอ่าน  ผู้เรียนบางคนเก่งรับฟัง  ผู้เรียนบางคนเก่งที่จะปฏิบัติหรือทำกิจกรรม  หรือผู้เรียนบางคนเก่งที่จะดูหรือสังเกต  เป็นต้น

ประการที่สอง   ครูสอนดีต้องมีเทคนิคและวิธีการเฉพาะตน   ซึ่งเรียกว่า  “ศิลป์”   อันนำผู้เรียนไปสู่จุหมายแห่งความสำเร็จ   กล่าวคือ   ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องที่กำลังเรียน   ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้  ผู้เรียนมีความตระหนักในการเรียนรู้และมีความพยายามที่จะทำให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายในการศึกษาที่ได้ตั้งไว้ด้วยตนเอง

ประการที่สาม   ครูสอนดีต้องมีความรักและศรัทธาในความเป็นครู   เห็นคุณค่าของตนเองที่จะนำพาผู้เรียนไปสู่จุดหมายที่ได้ตั้งไว้อันเป็นหัวใจแห่งการพัฒนามนุษยชาติ

ประการที่สี่   ครูสอนดีต้องมีความรักและเมตตาลูกศิษย์ดุจครูเป็นพ่อแม่คนที่สองของศิษย์

ประการที่ห้า   ครูสอนดีต้องหมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญอยู่เสมอ ซึ่งต้องพึงระลึกเสมอว่าสิ่งใดที่เราไม่ได้ใช้ หรือไม่ได้ทำซ้ำ ๆ  นาน ๆ เข้าก็จะลืม   ดังนั้น  ต้องหมั่นทบทวนและแสวงหาศิลปวิทยาการเทคนิคใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อนำมาพัฒนาผู้เรียน

ประการที่หก  ครูสอนดีดีที่หัวใจด้วยไม่หลงใหลในลาภ ยศ สรรเสริญ   พยายามทำทุกสิ่งในหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อผู้เรียน ท้ายที่สุดลาภ ยศก็จะมา   หรือถ้าไม่ได้ก็ยังมีคำว่า “ครูสอนดีแห่งจิตวิญาณ

“วิชาอะไรที่คุณประทับใจ”   คำถามนี้ต้องนำคำตอบมาจากคำว่า  “ครูสอนดีแบบไหน”   ทุกวิชาครูมีเทคนิคศิลปวิทยาการที่ต่างกันเพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน   ผู้เรียนมีวันนี้ได้เพราะมีคำว่า “ครู”   ครูทุกคนสอนให้ผู้เรียนเป็นคนดีอันดับแรก  หากศิษย์จะเก่งหรือไม่เก่งนั้นขึ้นอยู่กับบริบทหลาย ๆ ด้าน  อาทิ  ด้านสติปัญญาสภาพแวดล้อม   หรือความพร้อมของผู้เรียน   ส่วนความประทับใจในการเรียนวิชาต่าง ๆ นั้น  ตอบได้อย่างภาคภูมิใจว่า  “เป็นวิชาที่เรียนแล้วมีความสุข   อยากเรียนอีก   ไม่เบื่อครู   ไม่เบื่อวิชา   ไม่ง่วง   มีประโยชน์  สนุกน่าติดตาม”  เพราะครูคือผู้ที่สอนดีมีศิลปวิทยาแก่มวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง

เขียนโดย  ครูปิยะฤกษ์  บุญโกศล  โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์

๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔

จาก

ครูสอนดี

บล็อก  http://www.qlf.or.th

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. เห็นด้วยเลยค่ะที่ว่าสติปัญญาของเด็กไม่เท่ากัน ถนัดไม่เหมือนกัน ความเป็นครูต้องให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ไม่ใช่เลือกที่รัก มักที่ชัง ก็จะก่อให้เกิดความประทับใจในตัวคุณครูิิ ชอบคะ เขียนดีมากเลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: