รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔

รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔

ผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๕๔   โดยปีนี้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) คัดเลือกหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่น และรางวัลชมเชย จากหนังสือที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ๔๑๙ เรื่อง  เหลือเพียง ๔๔ เรื่อง  เป็น รางวัลดีเด่น ๗ เรื่อง  และรางวัลชมเชย ๓๗ เรื่อง  โดยแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

รางวัลหนังสือดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี

—“ผ่ามิติจินตนาการ” ของ ชัยวัฒน์ คุประตกุล จาก บริษัท พาบุญมา จำกัด

 

รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสารคดี ๓ รางวัล

—“กำปั้นนอกสังเวียน” ของ ปลายนวม น.เขลางค์ แพรวสำนักพิมพ์
—“อินเดียเริ่มที่นี่ ทมิฬนาฑู” ของ ศรัณย์ ทองปานและวิชญดา ทองแดง สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
—“เอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ” ของ วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย

รางวัลหนังสือดีเด่น ประเภทหนังสือนวนิยาย

—“น้ำเล่นไฟ” ของ กฤษณา อโศกสิน จาก สำนักพิมพ์เพื่อนดี

รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือนวนิยาย มี ๓ รางวัล

—“ดั่งดาวระยิบฟ้า” ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง สำนักพิมพ์ คมบาง
—“นิยายในสายหมอก” ของ แขคำ ปัญณะศักดิ์ สำนักพิมพ์เพื่อนดี
—“วาดวิมาน” ของ กนกวลี พจนปกรณ์ สำนักพิมพ์เพื่อนดี

รางวัลหนังสือดีเด่น ประเภทหนังสือกวีนิพนธ์

—“ฝากเธอช่วยซับน้ำตาโลก” ของ สิทธิเดช กนกแก้ว จาก สำนักพิมพ์ร้อยแก้ว

รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือกวีนิพนธ์ มี ๓ รางวัล

—“โคลงชีวประวัติพระครูวิสุทธิวงษาจาริย์ญาณมุนี”  (หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง) วัดไชยธาราราม จ.ภูเก็ตของ คณิต นิยะกิจ
—“ในความไหวนิ่งงัน” ของ นายทิวา บริษัท อน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด
—“มหาวิหารแห่งสุวรรณภูมิ” ของ บัญชา อ่อนดี พิมพ์ไพรสำนักพิมพ์

รางวัลหนังสือดีเด่น ประเภทหนังสือรวมเรื่องสั้น

—“วีรชน / คนบ้า / นักล่าเงา” ของ เชตวัน เตือประโคน จาก สำนักพิมพ์มติชน

รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือรวมเรื่องสั้น มี ๓ รางวัล

—“คนในคลื่น” ของ ไพชัฎ ภูวเชษฐ์ สำนักพิมพ์มติชน
—“พ่อผู้ไม่อยากเดินทางไปรัสเซีย” ของ ภพ เบญญาภา สำนักพิมพ์ศิราภรณ์บุ๊คส์
—“เราล้อมไว้หมดแล้ว” ของ จรัญ ยั่งยืน สำนักพิมพ์มติชน

รางวัลหนังสือดีเด่น ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก

—“หนูนิ่มผู้มีหัวใจเอื้อเฟื้อ” ของ อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา จาก บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด

รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสวยงามสำหรับเด็ก มี ๓ รางวัล

—“พลังงานน้ำ” ของ จิตติรัตน์ ทัดเทียมรมย์ สำนักพิมพ์เวิลด์คิดส์
—“สักวันหนูจะโต” ของ รัตนา คชนาท สำนักพิมพ์ห้องเรียน
—“สิมม่วนซื่น” ของ อู่ทง ประศาสน์วินิจฉัย คณะบุคคลบ้านเรียนน้ำริน

รางวัลหนังสือดีเด่น ประเภทหนังสือบทร้อยกรอง

—“แสงเทียนส่องทางไทย” ของ สิทธิเดช กนกแก้ว จาก สำนักพิมพ์ร้อยแก้ว

รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือบทร้อยกรอง มี ๓ รางวัล

—“กาพย์ช่วยจำ คำที่มักใช้ผิด” ของ จงจิต (กล้วยไม้) นิมมานนรเทพ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
—“ด้วยรักและผูกพัน” ของ สุวัฒน์ ไวจรรยา
—“ลมหายใจของแผ่นดิน” ของ สิทธิเดช กนกแก้ว สำนักพิมพ์ร้อยแก้ว

รางวัลหนังสือดีเด่น ประเภทหนังสือสวยงาม (ทั่วไป)

—“สมุดภาพความทรงจำ เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง” ของ อรรถดา คอมันตร์ จาก สำนักพิมพ์สยามเรเนซองส์

รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสวยงาม (ทั่วไป) มี ๓ รางวัล

—“ทรงสื่อสาร วัฒนาประชาไทย” ของ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

—“ลมหายใจใต้พระบารมี” ของ วรรณชนก สุวรรณกร และณรงค์ สุวรรณรงค์ มูลนิธิอนุรักษ์ป่าเขียว

—“วัตถุชิ้นเยี่ยม พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย” ของ สุมัยวดี เมฆสุต และคณะ ธนาคารแห่งประเทศไทย

รางวัลหนังสือดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ ๓-๕ ปี

—ไม่มีหนังสือเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น

รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ ๓-๕ ปี มี ๓ รางวัล

—“ดูซิ ดูซิ ฉันสีอะไร” ของ ตุลย์ สุวรรณกิจ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก
—“แม่ไก่แม่เป็ด” ของ ส.พุ่มสุวรรณ นานมีบุ๊คส์คิดดี้
—“หนูรอกับหนูรี” ของ คมกฤช มานนท์ สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก

รางวัลหนังสือดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็ก อายุ ๖-๑๑ ปี (บันเทิงคดี)

—ไม่มีหนังสือเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น

รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสำหรับเด็ก อายุ ๖-๑๑ ปี (บันเทิงคดี) มี ๒ รางวัล

—“ดาวดวงนั้นของฉันคนเดียว” ของ เพนกวินตัวแรก สำนักพิมพ์พาส แอท คิดส์
—“ตาลเดี่ยวยอดกตัญญู” ของ นวรัตน์ สีหอุไร บริษัท บิ๊กบุ๊ค เซนเตอร์ จำกัด

รางวัลหนังสือดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒-๑๘ ปี (บันเทิงคดี)

—ไม่มีหนังสือเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น

รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒-๑๘ ปี (บันเทิงคดี) มี ๓ รางวัล

—“นักล่าผู้น่ารัก” ของ ชนประเสริฐ คินทรักษ์ สำนักพิมพ์พิมพ์บูรพา
—“มองทุกอย่างจากทุกมุม” ของ ณัฐ ศักดาทร แพรวสำนักพิมพ์
—“อีเกิ้งดวงกลม” (โสกไผ่ใบข้าว ภาค ๓) ของ จตุพร แพงทองดี สำนักพิมพ์มติชน

รางวัลหนังสือดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี

—ไม่มีหนังสือเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น

รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือสารคดี มี ๓ รางวัล

—“บางสิ่งไม่เคยหวนกลับ” ของ เยาวชนโครงการค่ายนักเขียนสารคดี ครั้งที่ ๕ สำนักพิมพ์สารคดี
—“พวกเราแปลงร่างได้” ของ ธิติมา ช้างพุ่ม นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
—“พืชพิษ-สัตว์พิษ” ของ สุดารัตน์ หอมหวล สำนักพิมพ์แม็ค

รางวัลหนังสือดีเด่น ประเภทหนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ (ทั่วไป)

—ไม่มีหนังสือเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น

รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ (ทั่วไป) มี ๓ รางวัล

—“แผ่นดินมหัศจรรย์ บ้านฉัน บ้านเธอ” ตอน ชุลมุนบุญ สองบ้าน (นัดเหย้า) ของ สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ สำนักพิมพ์บูรพา
—“สาว ๒๒ กับโรคนางเอก” (ลูคีเมีย) ของ ปิยะนุช เศรษฐวงศ์ จ้ำอ้าวสำนักพิมพ์
—“หอมหัวใหญ่ เล่มที่ ๔ ฉบับกุมหัวใจผู้พิการ” ของ รวมผลงานนักเขียนการ์ตูน สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก โดยสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

รางวัลหนังสือดีเด่น ประเภทหนังสือการ์ตูนและนิยายภาพสำหรับเด็ก

—ไม่มีหนังสือเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น

รางวัลชมเชย ประเภทหนังสือการ์ตูนและนิยายภาพสำหรับเด็ก มี ๒ รางวัล

—“เณรแก้วกับน้อยไชยา ๒ ตอนผจญภัยในภาคกลาง” ของ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น
—“อีสปในสวน” ของ สมบัติ คิ้วฮก และสุดใจ พรหมเกิด สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก โดยสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก

ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๙ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ขอขอบคุณที่มาข้อมูล  :  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: