ประกาศครูสอนดีรอบแรก

ประกาศครูสอนดีรอบแรกน.พ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวว่า สสค.ได้จัดทำโครงการสังคมไทยร่วมกันยกย่องเชิดชูครูสอนดี เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน โดยครูสอนดี คือ สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง ซึ่งในปี 2554 จะมีครูสอนดีเกิดขึ้น 20,000 คน เมื่อสิ้นสุดปี 2556 จะมีครูสอนดี 60,000 คน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสรรหา โดยคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับ ท้องถิ่น จะให้สถานศึกษาเสนอชื่อครูที่สอนในสถานศึกษาและ  อปท. ครูที่สอนเด็กด้อยโอกาสนอกสถานศึกษา และครูที่สอนการศึกษาทางเลือก โดยสอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่งอยู่ในสำนักงานเทศบาลหรืออบต. ในพื้นที่
“ช่วงต้นเดือนก.ย.นี้ คณะกรรมการระดับท้องถิ่น จะส่งรายชื่อรอบแรกไปยังจังหวัด เพื่อคัดเลือกครูสอนดีตามสัดส่วนของแต่ละจังหวัด การกลั่นกรองรายชื่อผู้ได้รับทุนครูสอนดี โดยจะมีการประกาศรายชื่อครูสอนดี และผู้ได้รับทุนครูสอนดีในรอบแรกเดือน ต.ค.นี้”  น.พ.สุภกร กล่าว
น.พ.สุภกร กล่าวว่า ท้องถิ่นที่ยังไม่ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบสอบถามไปยังฝ่ายเลขานุการคณะ กรรมการฯ ระดับจังหวัด ได้ที่สำนักงาน อบจ. หรือติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์สอนดีดอตคอม http://www.sorndee.com

ที่มา/อ้างอิง  :  หนังสือพิมพ์ข่าวสด.   ประกาศครูสอนดีรอบแรก.  (๒๖)  ปีที่  ๒๑

                    ฉบับที่  ๗๕๕๘.  เข้าถึงได้จาก

                    http://www.khaosod.co.th/view_news.php  (ออนไลน์).

                    ข่าวสดรายวัน  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๔.

                    (เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๕๔).

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: