คำราชาศัพท์ ร่างกาย

คำราชาศัพท์ ร่างกาย

(ราชาศัพท์ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์  พระบรมราชินี  และพระบรมวงศ์ชั้นสูงที่ทรงได้รับพระราชทานฉัตร  ๗  ชั้น)

คำราชาศัพท์ ร่างกาย เกี่ยวกับภายนอก

อวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกาย  =  พระองคาพยพ

ผม = พระเกศา     

หัว  =  พระเจ้า  (ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะครับ) 

หัว  =  พระเศียร,  พระศิระ

กะโหลกศีรษะ  =  พระสิรัฐิ  (อ่านว่า  สิ-รัด-ถิ  นะครับ)  หรือ  พระสีสกฎาหะ 

จุก = พระโมฬี

ไรจุก  =  พระจุไร                                        

หน้าผาก = พระนลาฎ    

ขนระหว่างคิ้ว = พระอุณาโลม

คิ้ว = พระขนง  หรือ  พระภมุกา (อ่านว่า  พะ-มุ-กา) หรือ  พระภรู (อ่านว่า  พฺรู)           

ผิวหน้า = พระราศี

ดวงหน้า = พระพักตร์  

ตา = พระเนตร,  พระจักษุ,  พระนัยนา  

ขนตา = ขนพระเนตร

แก้วตา = พระเนตรดารา  

จมูก = พระนาสิก

ขนจมูก = ขนพระนาสิก

หนวด  =  พระมัสสุ

หนวดที่คาง  หรือ  เครา  =  พระทาฐิกะ

แก้ม  =  พระปราง

กระพุ้งแก้ม  =  พระกำโบล

ปาก = พระโอษฐ์

เพดานปาก = พระตาลุ

ฟัน = พระทนต์              

ฟันกราม = พระกราม

เขี้ยว  =  พระทาฐะ,  พระทาฒะ                    

ไรฟัน = ไรพระทนต์

เหงือก = พระทันตมังสา,  พระมุทธา

ลิ้น = พระชิวหา

ลิ้นไก่ = มูลพระชิวหา

จอนหู = พระกรรเจียก

หู  ใบหู = พระกรรณ    

รูหู  =  ช่องพระโสต                   

คาง = พระหนุ (อ่านว่า  หะ-นุ  นะครับ)

คอ = พระศอ   

ไหปลาร้า = พระรากขวัญ    

บ่า = พระอังสะ

ต้นแขน = พระพาหุ

แขน = พระพาหา,  พระกร

ลำตัว = พระองค์

สีข้าง  =  พระปรัศว์     

ผิวหนัง = พระฉวี                      

รักแร้ = พระกัจฉะ

ข้อมือ = ข้อพระหัตถ์,  ข้อพระกร

มือ = พระหัตถ์

ฝ่ามือ  =  ฝ่าพระหัตถ์

นิ้วมือ = พระองคุลี                                                   

นิ้วหัวแม่มือ = พระอังคุฐ

นิ้วชี้ = พระดรรชนี  

นิ้วก้อย = พระกนิษฐา                

นิ้วชี้ = พระดรรชนี หรือ พระดัชนี  ก็ใช้

นิ้วกลาง = พระมัชฌิมา

นิ้วนาง = พระอนามิกา

นิ้วก้อย = พระกนิษฐา

เล็บ  = พระนขา      

อก = พระอุระ, พระทรวง

นม = พระถัน, พระเต้า

เต้านม  =  ยอดพระถัน

เอว = บั้นพระองค์, พระกฤษฎี

หลัง = พระขนอง,  พระปฤษฎางค์

ท้อง = พระอุทร,  พระนาภี

สะดือ = พระนาภี

ตะโพก  หรือ  สะโพก = พระโสณี

ก้น  =  พระที่นั่ง

อวัยวะที่ลับ (ชาย)  =  พระคุยหฐาน  หรือ พระคุยหประเทศ                  

อวัยวะที่ลับ (หญิง)   =  รวมถึงมดลูก  พระโยนี                                             

ลูกอัณฑะ  =  พระอัณฑะ

ต้นขา,  โคนขา,  ขาอ่อน = พระอูรุ

ขา,  ตัก  =  พระเพลา

หัวเข่า = พระชานุ                                                                                  

แข้ง = พระชงฆ์ 

ข้อเท้า = ข้อพระบาท

ตาตุ่ม  หรือ  ข้อเท้า  =  พระโคปผกะ  (อ่านว่า  โคบ-ผะ-กะ  นะครับ)

ฝ่าเท้า = ฝ่าพระบาท

เท้า  =  พระบาท

เท้าทั้งคู่ = พระยุคลบาท

ขน = พระโลมา

เนื้อ = พระมังสา

สิว  =  พระอสา

ไฝ  ต่อม  ฝี  =  พระปีฬกะ

ขี้แมลงวัน  =  ปิลกะ

เงา = พระฉายา  

คำราชาศัพท์ ร่างกาย เกี่ยวกับภายใน

สมอง,  ไขสมอง,  มันสมอง  =  พระมัตถลุงค์

เส้นประสาท  =  ประสาทรูป  (อ่านว่า  ปฺระ-สา-ทะ-รูบ)

ปอด = พระปัปผาสะ

หลอดลม = หลอดพระวาโย

ตับ = พระยกนะ  (อ่านว่า  ยะ-กะ-นะ   นะครับ)

ไต,  ม้าม = พระวักกะ 

ม้าม,  ไต  =  พระปิหกะ

ดี  (น้ำจากต่อมตับ)  =  พระปิตตะ

หัวใจ  =  พระหทัย

ลำไส้ใหญ่  =  พระอันตะ

ลำไส้เล็ก  =  พระอันตคุณ

รก (สิ่งที่ติดมากับสายสะดือเด็กในครรภ์)  =  พระครรภมล  (อ่านว่า  คับ-พะ-มน) 

สายรก  =  สายพระครรภมล

มดลูก  =  กล่องพระสกุล

กระเพาะปัสสาวะ  =  พระวัตถิ

เส้น, เอ็น  =  พระนหารุ

กระดูกซี่โครง  =  พระผาสุกะ

เส้นเลือด,  หลอดเลือด  =  เส้นพระโลหิต,  หลอดพระโลหิต

พังผืด  =  พระกิโลมกะ  (อ่านว่า  กิ-โล-มะ-กะ)

กระดูก  =  พระอัฐิ

กระดูกไหล่  =  พระอังสัฐิ

กระดูกคอ  =  พระคีวรัฐิ

กระดูกสันหลัง  =  พระปิฐิกัณฐกัฐิ

กระดูกเท้า =  พระปาทัฐิ

กระดูกมือ  =  พระหัตถัฐิ

คำราชาศัพท์อื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับร่างกาย

เถ้ากระดูก = พระอังคาร,  พระสรรางคาร 

ปัสสาวะ = พระบังคนเบา

อุจจาระ = พระบังคนหนัก      

น้ำตา = น้ำพระเนตร,  พระอัสสุชล

น้ำนม = พระกษีรธารา

เหงื่อ = พระเสโท

น้ำลาย = พระเขฬะ

น้ำมูก  =  มูลพระนาสิก

น้ำในไขข้อ  =  พระลสิกา

เลือดประจำเดือน  (ระดู)  =  พระอุหลบ

ลมหายใจเข้า  =  พระปัสสาสะ

ลมหายใจออก  =  พระอัสสาสะ

อุณหภูมิร่างกาย  =  อุณหภูมิพระวรกาย

ลม  =  พระวาโย

ชีพจร  =  พระชีพจร

เสมหะ  =  พระเสลด

น้ำหนอง  น้ำเหลือง = พระบุพโพ

ไคล  =  พระเมโท

โรคกลาก  =  ดวงเดือน

ฝี  หัวฝี  =  พระยอด

ขี้เล็บ  =  มูลพระนขา

ที่มา  :   ๑)   คำราชาศัพท์  ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๓๙

              ๒)   ความหมายของศัพท์  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: