อักษรย่อชื่อเดือน ๑๒ เดือน

อักษรย่อชื่อเดือน ๑๒ เดือน

มกราคม

ม.ค.

กุมภาพันธ์

ก.พ.

มีนาคม

มี.ค.

เมษายน

เม.ย.

พฤษภาคม

พ.ค.

มิถุนายน

มิ.ย.

กรกฎาคม

ก.ค.

สิงหาคม

ส.ค.

กันยายน

ก.ย.

ตุลาคม

ต.ค.

พฤศจิกายน

พ.ย.

ธันวาคม

ธ.ค.

ที่มา  :  ราชบัณฑิตยสถาน.   อักษรย่อชื่อเดือน

              (ออนไลน์).   เข้าถึงได้จาก  :  

              http://www.royin.go.th/th/profile/

              index.php?PageNo=3&PageShow=

              388&SystemModuleKey=277

              (วันที่ค้นข้อมูล  :  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔).

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: