ชื่อทะเลในโลกเป็นภาษาอังกฤษและชื่อทะเลเป็นภาษาไทย

ชื่อทะเลในโลกเป็นภาษาอังกฤษและชื่อทะเลเป็นภาษาไทย

ทะเล

ก. ทะเลติดต่อมหาสมุทรแปซิฟิก

Bering Sea

ทะเลเบริง

Sea of Okhotsk

ทะเลโอค็อตสค์

Sea of Japan

ทะเลญี่ปุ่น

Yellow Sea, or Huang Hai

ทะเลเหลือง, หรือทะเลหวางไห่

China Sea

ทะเลจีน

East China Sea,  or Eastern Sea,  or Tung Hai

ทะเลจีนตะวันออก, หรือทะเลถงไห่

South China Sea, or Nan Hai      

 ทะเลจีนใต้, หรือทะเลหนานไห่

Inland Sea

ทะเลอินแลนด์

Philippine Sea

ทะเลฟิลิปปิน

Sulu Sea

ทะเลซูลู

Celebes Sea

ทะเลเซเลเบส

Mindanao Sea          

ทะเลมินดาเนา

Molucca Sea

ทะเลโมลุกกะ

Ceram Sea

ทะเลเซร์ม

Banda Sea

ทะเลบันดา

Java Sea

ทะเลชวา

Flores Sea

ทะเลฟลอเรส

Timor Sea

ทะเลติมอร์

Arafura Sea

ทะเลอาราฟูรา

Coral Sea

ทะเลคอรัล

Tasman Sea

ทะเลแทสมัน

Ross Sea

ทะเลรอสซี

ข. ทะเลติดต่อมหาสมุทรอินเดีย

Andaman Sea    

ทะเลอันดามัน

Arabian Sea

ทะเลอาหรับ

Red Sea

ทะเลแดง

 

ค. ทะเลติดต่อมหาสมุทรแอตแลนติก

Norwegian Sea                 

ทะเลนอร์วีเจียน

North Sea

ทะเลเหนือ

Irish Sea

ทะเลไอริช

Baltic Sea

ทะเลบอลติก

Mediterranean Sea

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

Adriatic Sea

ทะเลเอเดรียติก

Ionian Sea

ทะเลไอโอเนียน

Tyrhenian Sea

ทะเลติร์เรเนียน

Sicilian Sea

ทะเลซิซิเลียน

Ligurian Sea

ทะเลลิกูเรียน

Sea of Marmara

ทะเลมาร์มะรา

Black Sea

ทะเลดำ

Sea of Azov

ทะเลอะซอฟ

Caribbean Sea

ทะเลแคริบเบียน

Scoia Sea

ทะเลสโกเชีย

Weddell Sea

ทะเลเวดเดลล์

ง. ทะเลติดต่อมหาสมุทรอาร์กติก

Barents Sea                     

ทะเลแบเร็นตส์

White Sea

ทะเลขาว

Kara Sea

ทะเลคารา

Laptev Sea

ทะเลแลปทิฟ

East Siberian Sea

ทะเลไซบีเรียนตะวันออก

Chuckchee Sea; Chuckchi Sea

ทะเลชุกชี

Beaufort Sea

ทะเลโบฟอร์ต

Greenland Sea

ทะเลกรีนแลนด์

จ. ทะเลปิดภายใน

Aegean Sea

ทะเลอีเจียน        

Caspian Sea

ทะเลแคสเปียน 

Aral Sea

ทะเลอารัล

Dead Se

ทะเลเดดซี

Sea of Tiberias, or Sea of Galilee

ทะเลไทบิรีอัส, หรือทะเลแกลิลี

 

 

ที่มา  :  จำเรียง  จันทรประภา.  ราชบัณฑิตยสถาน.  

                (๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔).  ทะเล.  (ออนไลน์).

                เข้าถึงได้จาก  :   http://www.royin.go.th/th/

               profile/index.php?PageNo=3&PageShow=

               223&SystemModuleKey=245

                (วันที่ค้นข้อมูล  :  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔).

3 Responses

  1. Hornumtief แล้วทะเล หรือมหาสมุทร นี้ภาษาไทยอ่านว่าอะไรอ่ะคะ

  2. ขอบคุณมากค่ะ..

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: