คำราชาศัพท์หมวดที่อยู่อาศัย

คำราชาศัพท์หมวดที่อยู่อาศัย

พระบรมมหาราชวัง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วังหลวง 

วังหลวง หมายถึง วังซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดิน  ในรัชกาลที่ ๔ ทรงบัญญัติให้เรียกว่า พระบรมมหาราชวัง.

พระราชวัง  เป็นสถานที่มีความสำคัญรองจากพระบรมมหาราชวัง (ที่อยู่ของพระมหากษัตริย์)

พระราชนิเวศน์ เป็นสถานที่มีความสำคัญรองจาก พระราชวัง   มีไว้สำหรับพระมหากษัตริย์ เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน

วัง เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์  (ที่อยู่ของเจ้านาย)

ปราสาท หมายถึง เรือนมียอดเป็นชั้น ๆ สําหรับเป็นที่ประทับของ พระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ปลูกสร้างอยู่ในพระบรมมหาราชวัง หรือ พระราชวัง

พระราชมนเทียร หมายถึง เรือนหลวง ประเภทที่มีหลังคาจั่ว มีช่อฟ้าหน้าบัน ปลูกสร้างอยู่ในพระบรมมหาราชวัง หรือพระราชวัง

พระที่นั่ง คือ เรือนหลวงที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังและในพระราชวัง

พระที่นั่งโถง หมายถึง พระที่นั่งโล่งไม่มีฝา

พระตำหนัก หมายถึง อาคารที่ประทับของพระมหากษัตริย์

ตำหนัก หมายถึง อาคารที่ประทับของพระราชวงศ์ (เรือนของเจ้านาย) หรือ กุฏิของสมเด็จพระสังฆราช

พลับพลา หมายถึง ที่ประทับชั่วครั้งคราวสําหรับรับรองพระเจ้าแผ่นดิน และพระบรมราชวงศ์ชั้นสูง

พระที่นั่งชุมสาย  หมายถึง  สถานที่สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีประทับในงานต่าง ๆ ของทหาร ลูกเสือ และงานพิเศษบางโอกาส มีลักษณะเป็นแท่นสี่เหลี่ยม ดาดด้วยหลังคาผ้าระบาย ๓ ชั้น มีสายไหมห้อย

อ้างอิง

ราชบัณฑิตยสถาน.   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒.  

           กรุงเทพฯ  :  นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์,  ๒๕๔๖.

 

2 Responses

 1. อาลิงาโตะโกไซมัส

  ขอบคุณมากๆค่ะ

  เพราะเว็บนี้

  การบ้านเลยเสร็จค่ะ

  อาลิงาโตะ^^

  • ครับ ยินดีที่เป็นแหล่งเรียนรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อแบ่งปันครับ
   ว้าว!!! มีการขอบคุณด้วยภาษาญี่ปุ่นด้วย แสดงว่าผู้เข้าชมคนนี้คงเก่งภาษาญี่ปุ่นด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: