คำที่เกิดจากคำว่าน้ำ น้ำที่ไม่ใช่น้ำ

คำที่เกิดจากคำว่าน้ำ

น้ำที่ไม่ใช่น้ำ

คำที่ขึ้นด้วย น้ำ แต่ไม่ได้หมายถึงน้ำที่เป็นของเหลว มีใช้ในภาษาไทยหลายคำ  บางคำประสมกับคำนาม เช่น

น้ำใจ หมายถึง  ความจริงใจ.  ถ้าใช้ว่า

น้ำหนึ่งใจเดียว หมายถึง มีความคิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.

น้ำมือ หมายถึง  รสมือ หรือความสามารถในการทำ.

น้ำหน้า  หมายถึง  หน้า ใช้ในความหมายรังเกียจ ดูหมิ่น หรือแดกดัน เช่น ชังน้ำหน้า เกลียดน้ำหน้า สมน้ำหน้า.

น้ำคำ หมายถึง  ถ้อยคำสำนวน.

น้ำพักน้ำแรง  หมายถึง  แรงที่เกิดจากความมานะพยายามของตนเอง.

น้ำนวล  หมายถึง  ความผุดผ่องของผิวเนื้อ มักใช้ว่า มีน้ำมีนวล เป็นน้ำเป็นนวล.

บางคำประสมกับคำกริยา เช่น

น้ำอดน้ำทน  หมายถึง ความอดทน.

น้ำไว  หมายถึง  แสงของเพชรหรือพลอยที่พุ่งแวววาวออกมาเมื่อถูกแสงไฟหรือแสงอาทิตย์

เพชรที่มีแสงแวววาวที่สุด เรียกว่า เพชรน้ำหนึ่ง.

ที่มา/อ้างอิง  : 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔).

น้ำที่ไม่ใช่น้ำ.   เข้าถึงได้จาก  :

http://www.royin.go.th/th/

knowledge/detail.php?ID=4529

อ้างถึงใน : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: