เอราวัณ คือ

เอราวัณ คือ

          เอราวัณเป็นชื่อช้างทรงของพระอินทร์แห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตามที่กล่าวไว้ในไตรภูมิกถา พระราชนิพนธ์ของพระเจ้าลิไทยในสมัยสุโขทัย

          อันที่จริงบนสวรรค์ไม่มีสัตว์ใด ๆ ช้างเอราวัณไม่ใช่ช้าง แต่เป็นเทวดาชื่อไอยราพัณเทวบุตร (อ่านว่า ไอ-ยะ -รา-พัน-เท-วะ -บุด) เมื่อพระอินทร์ประสงค์จะทรงช้างไปเที่ยวเล่นที่ใด ไอยราพัณเทวบุตรก็เนรมิตตนเป็นช้างเผือกสูงใหญ่เพื่อเป็นพาหนะของพระอินทร์ ช้างเอราวัณมีความสูง ๑๕๐ โยชน์ มี ๓๓ เศียร เศียรใหญ่ที่สุดอยู่ท่ามกลางเศียรทั้งหลาย มีชื่อว่า สุทัศน์ ซึ่งเป็นพระที่นั่งของพระอินทร์ เหนือเศียรช้างนั้นเป็นแท่นแก้วกว้างใหญ่ มีปราสาทกลางแท่นแก้ว ประดับด้วยแก้วเจ็ดประการ มีพรวนทองคำห้อยลงทุกแห่ง แกว่งไปมาเกิดเสียงไพเราะ

ที่มา/อ้างอิง  : 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔). 

      เป็นปี่เป็นขลุ่ย.   เข้าถึงได้จาก  :  

      http://www.royin.go.th/th/

      knowledge/detail.php?ID=4569

      อ้างถึงใน : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

      ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

      ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

      เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: