ผ้าป่า หมายถึง

ผ้าป่า หมายถึง

          ผ้าป่า หมายถึงผ้าและเครื่องบริวารต่าง ๆ ที่นำไปวางทอดไว้ให้ดูคล้ายกับทิ้งไว้ในป่าเพื่อให้พระภิกษุชักเอาไป จัดเป็นการทำบุญซึ่งนิยมกันมากอย่างหนึ่ง การนำผ้าไปวางทอดดังกล่าวนี้เรียกเป็นคำกริยาว่า ทอดผ้าป่า

          ในการทอดผ้าป่า มักจะมีการบอกบุญเรี่ยไรจตุปัจจัยจากพุทธบริษัท ทำให้ได้เงินทองสิ่งของทะนุบำรุงพุทธศาสนาคราวละมาก ๆ ปัจจุบันจึงมีผู้นำวิธีทอดผ้าป่ามาใช้ในการเรี่ยไรรับบริจาคสิ่งของอื่น ๆ เช่น ข้าวสาร หนังสือ ต้นไม้ และยังคงเรียกว่า ทอดผ้าป่า จึงเกิดคำว่า ผ้าป่าข้าวสาร ผ้าป่าหนังสือ ผ้าป่าต้นไม้ สิ่งของที่รับบริจาคมาแล้วอาจจะมอบให้วัดหรือผู้อื่นก็ได้ เช่น ทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อรวบรวมเงินให้แก่โรงเรียน นำไปพัฒนาการศึกษา

          คำว่า ผ้าป่า จึงขยายความหมายกว้างขึ้นจากผ้าที่ทอด วางทิ้งไว้ในป่า มาเป็นเงินหรือสิ่งของที่บริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่จำเป็นต้องวางทิ้งไว้ในป่า

ที่มา/อ้างอิง  : 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔). 

          ผ้าป่า.   เข้าถึงได้จาก  :  

          http://www.royin.go.th/th/

          knowledge/detail.php?ID=4527

          อ้างถึงใน : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

          ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

          ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

          เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: