ไศล หมายถึง

ไศล หมายถึง

           คำว่า ไศล (อ่านว่า สะ-ไหฺล) แปลว่า หิน เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤต. คำนี้เขียนอย่างเดียวกันทั้งในภาษาสันสกฤตและในภาษาไทย คือมี ไ อยู่หน้า ศ และ ล. ภาษาสันสกฤตออกเสียงเรียงตามพยางค์ แต่ในภาษาไทยนิยมอ่านให้เป็นอักษรนำ คือ ศอ นำ ลอ.  มีคำอีกคำหนึ่งที่เขียนคล้ายกัน คือ คำว่า ไผท (อ่านว่า ผะ-ไท) ซึ่งเป็นคำมาจากภาษาเขมร เขียน ไ อยู่หน้า ผ และ ท และอ่านแบบอักษรนำ แต่เนื่องจาก ท ไม่ใช่อักษรต่ำเดี่ยว ผ นำเสียงวรรณยุกต์ของ ท ทหาร ไม่ได้ จึงอ่านว่า [ผะ-ไท]

 

ที่มา/อ้างอิง  : 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒). 

          ไศล.   เข้าถึงได้จาก  :  

          http://www.royin.go.th/th/

          knowledge/detail.php?ID=2831

          อ้างถึงใน : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

          ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

          ประเทศไทย เมื่อวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒

          เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: