จักรยาน หมายถึง

จักรยาน หมายถึง

          จักรยานเป็นยานพาหนะชนิดหนึ่ง ปรกติมี ๒ ล้อ ถ้ามี ๓ ล้อ ก็เรียกว่า จักรยานสามล้อ  ถ้ามีเครื่องยนต์ก็เรียกว่า จักรยานยนต์. คำว่า จักร หมายถึง ล้อ คำว่า ยาน หมายถึง พาหนะ เช่นที่ใช้ว่า ยวดยาน. คำว่า จักรยานจึงแปลตรง ๆ ว่า พาหนะที่มีล้อ เริ่มใช้เรียกยานพาหนะที่มี ๒ ล้อ และเคลื่อนที่ไปด้วยแรงคนถีบให้ล้อหมุน

          รถจักรยานเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕  เพราะมีการฝึกหัดขี่จักรยาน มีการประกวดแฟนซีขี่จักรยาน และมีการตั้งสโมสรผู้ขี่จักรยาน

          คำว่า จักรยาน มีใช้ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว ดังปรากฏในสรรพพจนานุโยค (อ่านว่า สับ-พะ -พด-จะ -นา-นุ-โยก) ของ แซมมวล สมิท ซึ่งพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๒ ให้นิยามคำ bicycle ว่า “รถถีบด้วยเท้าให้เดิน มีล้อใหญ่ข้างหน้า ล้อเล็กข้างหลัง รถไบไศรเก็ล (อ่านว่า ไบ-ไซ-เกล) รถจักรยานเช่นนี้ถีบเดินเร็วนัก” 

          อย่างไรก็ตาม จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช) อดีตมหาดเล็กของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้บันทึกไว้ว่า ผู้คิดคำว่า จักรยานคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งคงจะทรงคิดขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งยังไม่เสด็จขึ้นครองราชย์

ที่มา/อ้างอิง  : 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔).

          จักรยาน.   เข้าถึงได้จาก  :  

          http://www.royin.go.th/th/

          knowledge/detail.php?ID=4566

          อ้างถึงใน : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

          ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

          ประเทศไทย เมื่อวันที่  ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

          เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: