พนัง หมายถึง

พนัง หมายถึง

          คำว่า พนัง (อ่านว่า พะ -นัง) หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นน้ำ เช่น เราใช้ถุงบรรจุทรายมาทำพนังกั้นน้ำไม่ให้เข้ามาในหมู่บ้าน  ถ้าพนังไม่แข็งแรงพอน้ำที่ไหลมาแรงก็อาจจะทำให้พนังพังได้.   คำว่า พนัง มีอีกความหมายหนึ่ง ใช้เป็นคำเรียกแผ่นหนังสำหรับปิดข้างตัวม้าทั้ง ๒ ข้าง  เพื่อไม่ให้ขาของผู้ขี่เสียดสีกับลำตัวม้า เรียกว่า พนังม้า.   นอกจากนี้  สิ่งที่ทำเป็นเครื่องกั้นสิ่งอื่นที่เรียกว่า พนัง ก็มี เช่น  เครื่องกั้นนุ่นภายในที่นอนที่ทำเป็นช่อง ๆ เรียกว่า  พนังที่นอน   และเครื่องปิดกั้นรอบหมอน เรียกว่า  พนังหมอน.  คำว่า พนัง สันนิษฐานว่า เป็นคำที่ไทยสร้างขึ้นจากคำภาษาเขมรเขียนว่า พัง แปลว่า  กั้น, ขวาง  ภาษาไทยแผลงคำว่า พัง เป็น พนัง   เลียนแบบการสร้างคำนามในภาษาเขมรที่ภาษาไทยเรียกว่าการแผลง.  พนัง แปลได้ว่า สิ่งที่กั้น,  สิ่งที่ขวาง  เช่น  พนังกั้นน้ำ  หมายถึง สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อกันไม่ให้น้ำไหลผ่านหรือไหลเข้าไป.

ที่มา/อ้างอิง  : 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๓ ธันวาคม  ๒๕๕๔). 

          พนัง.   เข้าถึงได้จาก  :  

          http://www.royin.go.th/th/

          knowledge/detail.php?ID=4603

          อ้างถึงใน : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

          ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

          ประเทศไทย เมื่อวันที่  ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๔

          เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: