อาศิรวาท หมายถึง

อาศิรวาท หมายถึง

         อาศิรวาท (อ่านว่า อา-สิ-ระ -วาด) ประกอบด้วยคำภาษาสันสกฤต ๒ คำ คือ อาศิร (อ่านว่า อา-สิ-ระ) กับ วาท (อ่านว่า วา-ทะ). อาศิร แปลว่า การสรรเสริญ. วาท แปลว่า ถ้อยคำ. อาศิรวาท จึงแปลว่า คำสรรเสริญ, คำอำนวยพร. ในภาษาไทยใช้คำว่า อาศิรวาท เรียกถ้อยคำที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

         คำว่า อาศิรวาท แผลงเป็นคำว่า อาเศียรวาท ก็ได้. อาศิรวาท หรือ อาเศียรวาท นิยมแต่งเป็นบทร้อยกรอง และที่ใช้มากที่สุดคือฉันท์ เช่น สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ (อ่านว่า สัด-ทุน-วิก-กี-ลิด-ตะ-ฉัน)  วสันตดิลกฉันท์ (อ่านว่า วะ -สัน-ตะ-ดิ -หฺลก-ฉัน) อินทรวิเชียรฉันท์ (อ่านว่า อิน-ทฺระ-วิ -เชียน-ฉัน). ที่แต่งเป็นกาพย์ โคลง หรือ กลอน ก็มีบ้าง. คำถวายพระพรที่เรียกว่า อาศิรวาท นั้น มักจะมีคำกล่าวสรรเสริญพระบารมีหรือพระมหากรุณาธิคุณเป็นการสดุดีด้วย จึงมีคำว่า อาศิรวาทราชสดุดี (อ่านว่า อา-สิ -ระ-วาด-ราด-ชะ-สะ -ดุ-ดี).

ที่มา/อ้างอิง  : 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๔ ธันวาคม  ๒๕๕๔). 

          อาศิรวาท.   เข้าถึงได้จาก  :  

          http://www.royin.go.th/th/

          knowledge/detail.php?ID=4609

          อ้างถึงใน : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

          ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

          ประเทศไทย เมื่อวันที่  ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

          เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. อ่าน..ดู แล้ว คับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: