การใช้คำว่า คน-ศพ

การใช้คำว่า คน-ศพ

          คำลักษณนามสำหรับคำนามว่า คน ก็คือ คน ไม่ว่าจะเป็นคนตาย คนเป็น คนชั่ว คนดี ก็ใช้คำลักษณนามว่า คน เช่น มีคนตาย ๓ คน 
          ส่วนคำลักษณนามว่า ศพ นั้น ใช้กับคำนามว่า ศพ เช่น เกิดอุบัติเหตุ มีคนตาย ๓ คน ญาติมารับศพแล้ว ๒ ศพ เหลืออีกศพหนึ่ง ญาติยังไม่มารับ
          จะสังเกตได้ว่า คำลักษณนามในภาษาไทยต้องสัมพันธ์กับคำนามที่มาข้างหน้า เมื่อพูดถึงคนตายก็นับเป็นคน เมื่อพูดถึงศพก็นับเป็นศพ

ที่มา/อ้างอิง  : 

ราชบัณฑิตยสถาน.  (๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๐). 

          คน-ศพ.   เข้าถึงได้จาก  :  

          http://www.royin.go.th/th/

          knowledge/detail.php?ID=1436

          อ้างถึงใน : บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”

          ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

          ประเทศไทย เมื่อวันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๐

          เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: