สวดพระพุทธมนต์ เจริญพระพุทธมนต์ คำใดถูกต้อง

สวดพระพุทธมนต์ เจริญพระพุทธมนต์  คำใดถูกต้อง

         ครั้งหนึ่งที่ได้อุปสมบท ครองเพศบรรพชิต ได้ ๑ พรรษา ซึ่งผ่านมาแล้ว  ๘  ปี  จนเกือบลืมความรู้หรือหลักการเรื่องที่จะขอบรรยายต่อไปนี้  เกี่ยวกับ  “สวดพระพุทธมนต์  หรือ เจริญพระพุทธมนต์”

        ครั้งนั้น  พระพี่เลี้่ยงได้นำหนังสือเกี่ยวกับหลักพิธีการแนวทางการใช้ชีวิตสำหรับพระของท่านพุทธทาสภิกขุมาให้อ่านพอจำได้ดังนี้ว่า

         การที่เราจะใช้คำว่า  “สวดพระพุทธมนต์๋”   ให้ใช้เมื่องานนั้นเกี่ยวกับงานอวมงคล   งานอวมงคล  คือ  งานที่มิใช่มงคล,  งานทำบุญเกี่ยวกับงานศพ โดยใช้บทคาถาต่าง ๆ ตามหนังสือบทสวดในพิธีของสงฆ์

         และการที่เราจะใช้คำว่า  “เจริญพระพุทธมนต์๋”   ให้ใช้เมื่องานนั้นเกี่ยวกับงานมงคล   งานมงคล  คือ  งานที่นํามาซึ่งความเจริญ  ซึ่งถือว่าจะนำสิริและความเจริญมาสู่และป้องกันไม่ให้สิ่งที่เลวร้ายมากล้ำกราย,  เรียกงานที่จัดให้มีขึ้นเพื่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุข เช่น งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลสมรส   งานทำบุญวันเกิด  เป็นต้น

        ดังนั้น  ก่อนใช้คำ ๒ คำนี้   “สวดพระพุทธมนต์  หรือ เจริญพระพุทธมนต์”  ต้องใช้ให้ถูกต้องตามกาลโอกาส  ซึ่งส่วนมากคนเราก็จะใช้กันแบบผิด ๆ มาโดยตลอด  โดยชอบเรียกกันว่า  “พระจะมาสวดมนต์ที่บ้าน” บ้าง  “นิมนต์พระมาสวดมนต์ที่บ้าน”  บ้าง   ฟังแล้วมีลักษณะเป็นงานอวมงคลทั้งหมดเลย  ต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้องตระหนักในการใช้คำ ๒ คำนี้แล้วละครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: