แพทยศาสตร์ อ่านอย่างไรจึงจะถูกต้อง

แพทยศาสตร์ อ่านอย่างไรจึงจะถูกต้อง

         คำว่า  แพทยศาสตร์  นี้นับว่าเป็นปัญหาในการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างมากในวิถีการนำไปใช้ด้านการพูด (การออกเสียง)  ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งนักข่าวในสถานีวิทยุโทรทัศน์นั้นมักจะอ่านว่า  แพด-สาด  ซึ่งถือว่าผิด หากอ่านให้ถูกต้องเราต้องอ่านออกเสียงว่า  แพด-ทะ-ยะ-สาด  แพทยศาสตร์คำนี้ถือว่าเป็นคำสมาสโดยต้องออกเสียง “อะ” ครึ่งเสียงระหว่างคำทั้งสอง

         คำว่า  “คำสมาส”  หลายคนคงเข้าใจกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับ  หลายคนอาจจะยังงง ๆ  วันนี้จึงขอนำความรู้เรื่อง  “คำสมาส”  มาฝากกันด้วย ครับ

คำสมาสคืออะไร   

         คำสมาส คือ คำที่มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตเท่านั้น จำนวนคำตั้งแต่ ๒ คำขึ้นไปนำมาสร้างให้ต่อกันซึ่งทำให้เกิดเป็นคำใหม่  (หลักการจำ  สมาส —> ชน,  สนธิ—>เชื่อม)  โดยที่เราแปลความหมายจากข้างหลังไปข้างหน้าหรือแปลความหมายจากข้างหน้าไปข้างหลัง (เป็นบางคำ) 

         เวลาเราอ่านออกเสียงคำสมาส  เราจะต้องอ่านออกเสียง “อะ”  หรือ อ่านแบบเรียงพยางค์ระหว่างคำทั้งสองนั้น

ตัวอย่างคำสมาส

กรรมการ              อ่านว่า      กำ-มะ-กาน  (มาจากคำว่า กรฺม + การ)

คณบดี                 อ่านว่า      คะ-นะ-บอ-ดี  (มาจากคำว่า คณ + ปติ)

จิตรกร                 อ่านว่า      จิต-ตฺระ-กอน  (มาจากคำว่า จิตร + กร)

เจตคติ                 อ่านว่า      เจ-ตะ-คะ-ติ 

ชนบท                  อ่านว่า      ชน-นะ-บด  (มาจากคำว่า ชน + ปท)

ประถมศึกษา          อ่านว่า         ประ-ถม-มะ-สึก-สา 

ประวัติศาสตร์        อ่านว่า         ประ-หวัด-ติ-สาด

มนุษยชน              อ่านว่า         มะ-นุด-สะ-ยะ-ชน

มัธยมศึกษา            อ่านว่า         มัด-ทะ-ยม-มะ-สึก-สา

มาตรฐาน              อ่านว่า         มาด-ตฺระ-ถาน

รัฐมนตรี               อ่านว่า         รัด-ถะ-มน-ตฺรี

วิทยบริการ            อ่านว่า         วิด-ทะ-ยะ-บอ-ริ-กาน 

วิกฤตการณ์           อ่านว่า         วิ-กฺริด-ตะ-กาน

สัตวแพทย์             อ่านว่า         สัด-ตะ-วะ-แพด 

สาธารณภัย            อ่านว่า         สา-ทา-ระ-นะ-ไพ

อุทกภัย                อ่านว่า         อุ-ทก-กะ-ไพ

คำสมาสบางคำไม่อ่านออกเสียงสระท้ายพยางค์ของคำหน้า  (ไม่อ่านออกเสียงอย่างสมาส)

         คำที่เป็นชื่อจังหวัด  ไม่อ่านออกเสียง  “อะ”  ท้ายพยางค์ของคำหน้า  ตัวอย่างเช่น  ชลบุรี  ชัยนาท  นครพนม  นครสวรรค์ปทุมธานี  ปราจีนบุรี  ลพบุรี  สกลนคร  สมุทรปราการ    สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี   อุดรธานี   อุทัยธานี 

         ชื่อจังหวัดที่ต้องออกเสียงอย่างสมาส  อ่านออกเสียง  “อะ”  ท้ายพยางค์ของคำหน้า  ตัวอย่างเช่น  

         เพชรบุรี    อ่านว่า  เพ็ด-ชะ-บุ-รี    

         เพชรบูรณ์  อ่านว่า  เพ็ด-ชะ-บูน  

         ราชบุรี      อ่านว่า   ราด-ชะ-บุ-รี

 

คำที่อ่านอย่างสมาสแต่ไม่ใช่คำสมาส  

         นอกจากนี้ยังมีคำที่ไม่ใช่คำสมาสแต่อ่านอย่างสมาส  (เป็นเพราะว่ามีคำหนึ่งมาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤต และมีอีกคำหนึ่งที่มาจากภาษาไทยแท้หรือภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาดังกล่าว)  ทั้งหมดนี้จัดว่าเป็นเป็นคำประสมซึ่งเป็นวิธีสร้างคำของไทย  ตัวอย่างคำ

กรมขุน        อ่านว่า  กฺรม-มะ-ขุน 

กรมท่า        อ่านว่า  กฺรม-มะ-ท่า 

กรมพระ      อ่านว่า  กฺรม-มะ-พฺระ

กรมวัง         อ่านว่า  กฺรม-มะ-วัง

กลเม็ด        อ่านว่า   กน-ละ-เม็ด 

คุณค่า          อ่านว่า  คุน-นะ-ค่า

พระพุทธเจ้า   อ่านว่า  พฺระ-พุด-ทะ-เจ้า 

ทุนทรัพย์       อ่านว่า   ทุน-นะ-ซับ  (ทุน เป็นคำไทยแท้)

ผลไม้           อ่านว่า   ผน-ละ-ไม้   

พลขับ          อ่านว่า   พน-ละ-ขับ 

พลความ       อ่านว่า   พน-ละ-ความ 

พลร่ม           อ่านว่า   พน-ละ-ร่ม

พลเมือง        อ่านว่า   พน-ละ-เมือง 

พลเรือน        อ่านว่า   พน-ละ-เรือน   

สรรพสินค้า    อ่านว่า   สับ-พะ-สิน-ค้า

สรรพสิ่ง        อ่านว่า   สับ-พะ-สิ่ง

         ดังนั้น  จึงควรหันมาใส่ใจหลักการอ่านคำไทย  เพื่อเราจะอ่านคำไทยได้อย่างถูกต้องไม่อายใครอันเป็นการรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่สำคัญตราตรึงไว้ในใจคนไทยทุกนะครับ  

โดย  ครูปิยะฤกษ์  บุญโกศล

โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร

เผยแพร่วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

103 Responses

 1. เข้ามาศึกษาวันนี้ได้รับความรู้ดีมากครับ สิ่งที่ผมอ่านผิดบ่อย ๆ โดยเฉพาะคำที่คุณครูยกตัวอย่างนั้น จะทำให้ผมเป็นคนที่อ่านคำในภาษาไทยได้ถูกต้องมากขึ้น

 2. ผมอ่านแล้วได้ความรู้มาก ขอขอบคุณครูมากนะครับ

 3. ผมอ่านแล้วได้รับความรู้มากครับ สุนันท์ มณ 207

 4. ผมอ่านแล้วได้ความรู้มาก ด.ช.พิทวัส กจนพ 207

 5. ได้รับความรู้ดีมากค่ะ

 6. คำว่าพิทยาคารใช่คำสมาสหรือไม่คะ

  • พิทยาคาร มาจากคำว่า พิทย + อาคาร ถือว่าเป็นคำสมาสที่มีสนธิ (คำสนธิ) ครับ

 7. ผมได้ศึกษาที่นี่แล้ได้รับความรู้มากมายเลยครับ
  จาก ศิษย์เก่า

 8. ครูครับผมอยากรู้ว่า อนันตศักดิ์ เป็นคำสมาสหรือไม่

  • อนันตศักดิ์ ถือว่าเป็นคำสมาสครับ เพราะคำทั้งสองคำมาจากภาษาบาลีสันสกฤต
   มาจากคำว่า อนันต (บาลี) + ศักดิ์ (สันสกฤต : ศกฺติ)

 9. อ่านแล้วได้ความรู้มากคะ

 10. อ่านแล้วได้ความรู้มากค่ะ

 11. อ่านแล้วได้ความรู้มากค่ะและรู้คำสมาสด้วยค่ะ

 12. อ่านแล้วได้ความรู้มากเลยคะ

 13. มีประโยชน์มากค่ะ

 14. ขอบคุณมาก มีประโยชน์มากต่อการศึกษาหาความรู้ก่อนสอบปลายภาคค่ะ

 15. ขอบคุณค่ะความรู้ หนูกำลังทบทวนอ่านเนื้อหาความรู้เรื่องนี้ไว้เตรียมสอบพอดีเลยค่ะ

 16. แวะมาโหวต TBA2013 ให้ครับ +563 ขอให้นำเสนอความรู้ดี ๆ เช่นนี้ตลอดไปนะครับ
  http://www.thailandblogawards.com/entry/view/50

 17. ขอบคุณมากครับคุณครู ความรู้นี้เป็นประโยชน์จริง ๆ ครับ เข้าใจมากเลย

 18. สามก๊กวิทยา แวะมาเยี่ยมชมและโหวตคะแนนให้ครับ (927)
  หากมีโอกาสก็ขอเรียนเชิญไปเยี่ยมกันบ้างนะครับ
  http://www.thailandblogawards.com/entry/view/416

  • สุดยอดของการนำเสนอครับ “สามก๊กวิทยา” ให้กำลังใจร่วมโหวตให้แล้วครับ ที่ ๔๒๙ ครับ

 19. จะติดตามสาระดีๆจากคุณครูในเว็บนี้เสมอนะคะ ขอบคุณค่ะ

 20. ได้ความรู้มากเลยค่ะจากเว็บนี้ ขอบคุณคุณครูมากนะคะ

 21. หนูต้องการความรู้เกี่ยวกับหนังสืออ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทยค่ะ

  • ครับ หนังสือนอกเวลา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้ดังนี้ครับ คลิกที่ลิงก์นี้เพื่อศึกษาในบล็อกนี้นะครับ
   https://krupiyarerk.wordpress.com/category/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80/

   • ขอบคุณมากค่ะคุณครู หนังสืออ่านนอกเวลาที่มีรายชื่อเหล่านี้แสดงว่านักเรียนต้องได้อ่านใช่ไหมคะ

   • ใช่แล้วครับ เป็นหนังสือที่ควรส่งเสริมให้นักเรียนต้องได้อ่านทุกเล่มครับ โดยแต่ละภาคเรีัยนอาจจะอ่านเล่มใดก่อนก็ได้แต่ต้องไม่ซ้ำกันครับ เพื่อเปิดโอกาสโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สรุป วิเคราะห์ วิจารณ์ และนำความรู้ข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องที่อ่านมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เหมาะสม ครับ

 22. ขอบคุณมากเลยค่ะ ความรู้เรื่องนี้ทำให้รายงานหนูเสร็จพอดีค่ะ

 23. ได้รับความรู้มากเลยครับ เอ่อคุณครูครับรบกวนถามเกี่ยวกับ การใช้คำว่าทรงในคำราชาศัพท์ด้วยครับ มีหลักการใช้อย่างไร ขอบคุณครับ

 24. ติดตามความรู้จากเว็บคุณครูเสมอนะคะ ขอเป็นกำลังใจให้นะคะในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคมและการศึกษาไทยค่ะ

 25. ขอบคุณค่ะ ความรู้ดีๆ อ่านยังไม่หมดเลยค่ะ เยอะจริงๆค่ะเว็บนี้

 26. เป็นประโยชน์มากๆคับ ความรู้นี้ ผมอยากถามเกี่ยวกับคำว่า วิจักษณ์ วิจักษ์ ครับ มันหมายถึงอะไร

  • วิจักษณ์ เป็นคำวิเศษณ์ ครับ หมายถึง ที่รู้แจ้ง, ที่เห็นแจ้ง, ฉลาด, มีสติปัญญา, เชี่ยวชาญ, ชํานาญ (มาจากภาษาบาลี คือคำว่า วิจกฺขณ ส่วนภาษาสันสกฤตมาจากคำว่า วิจกฺษณ ครับ)
   ส่วน วิจักษ์ คำนี้ วิจักษ์ เป็นคำนาม (เป็นศัพท์บัญญัติ มาจากคำในภาษาอังกฤษคำว่า appreciation) หมายถึง ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปกรรมและวรรณกรรม, ความนิยม, ความซาบซึ้ง, เช่น วรรณคดีวิจักษ์ เป็นชื่อหนังสือเรียนภาษาไทยอย่างที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่ในปัจจุบันตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างไรละครับ

 27. ความรู้มีมากเลยครับ ผมเข้ามาศึกษาทุกอาทิตย์เลยครับ

 28. คุณครูที่โรงเรียนให้คัดลายมือด้วยตัวอักษรแบบกระทรวง ผมอยากได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณคุณครูมาล่วงหน้านะครับ

 29. คุณครูครับ ช่วยสอนเรื่องคำเอก คำโท ด้วยครับ มันแตกต่างกันยังไงครับ ขอบคุณครับ

 30. เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจเช่นกันค่ะ ได้มาเก็บเอาสาระความรู้ต่างๆเพื่อใช้ในการสอบไฟนอลด้วยค่ะ ขอบคุณแหล่งความรู้แห่งนี้อีกครั้งค่ะ แล้วจะมาเก็บความรู้ทุกวันนะคะ เยี่ยมจริงๆ

 31. ชอบเข้ามาเรียนที่เว็บนี้เสมอค่ะ เพราะรู้สึกว่าดีมากๆเลย ครูได้ตอบคำถามมากมายในสิ่งที่คนเข้ามาศึกษามีปัญหาซึ่งได้ถามไว้ ขอบคุณนะคะ —^^V^^—

 32. รบกวนถามคุณครูด้วยนะคะ คำว่า แตกต่าง เป็นคำประสมมั้ยคะ

 33. ศึกษาที่เว็บนี้ได้รับความรู้มากมายเลยค่ะ ขอฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยนะคะคุณครูปิยะฤกษ์

 34. แวะมาเก็บกำเอาสาระดีๆที่นี่เช่นกันค่ะ รบกวนถามคุณครูด้วยนะคะว่า คำว่า ภาพพจน์ กับ ภาพลักษณ์ ใช้ต่างกันยังไง ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 35. ุขอเรียนถามว่า ทรานสปอร์ต เป็นคำควบกล้ำใช่ไหมครับ

  • ใช่ครับ ถือว่าเป็นคำที่มีพยางค์ที่มีเสียงควบกล้ำ (ควบแท้) ด้วยครับ เช่น เอ็นทรานซ์ ทรัมเป็ต ทรานซิสเตอร์ เป็นต้น ครับ

 36. เข้ามาเรียนกับครูที่เว็บนี้ดีมากๆเลยคะ อยากให้ครูท่านนี้ช่วยตอบคำถามผู้ที่ยังค้างคาใจเกี่ยวกับการเรียนภาษาไทยตลอดไปคะ

 37. ครูคะ หนูอยากได้ความรู้เกี่ยวกับคำสุภาพด้วยคะ

 38. คุณครูคะมีปัญหาภาษาไทยค้างคาใจค่ะ ขอถามว่า สมุทัย สนุกสนาน หากอ่านออกเสียงเป็นการอ่านแบบใดคะ

  • คำสองคำที่ถามมา สมุทัย สนุกสนาน เป็นการอ่านออกเสียงแบบมีเสียงอักษรนำ ครับ

 39. เคล็ดลับในการอ่านทำนองเสนาะให้เพราะครูมีวิธีแนะนำหนูมั้ยค๊ะ หนูอ่านไม่เพราะเลย ท่องจำไปอ่านให้ครูฟังที่โรงเรียนคะแนนก็ได้น้อยคะ

 40. อยากได้บทกลอนเพราะๆที่มีคติสอนใจในวรรณคดีเรื่องต่างๆนะค่ะ

 41. ครูครับ ผมอยากได้ความรู้เรื่อง คำสนธิ ด้วยนะครับ เพราะที่ค้นหาดูจากในเว็บของคุณครูยังไม่มีบทความเรื่องนี้เลยนะครับ

  • ครับ วันหลังเมื่อครูเรียบเรียงเสร็จแล้ว จะลงข้อมูลที่นี่เพื่อนำเสนอต่อผู้สนใจต่อไปครับ ขอบคุณในคำแนะนำครับ

 42. ทบทวนที่เรียนมาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เพราะว่า “คืนครู” ไปหมดแล้ว แหะๆ

  • ครับ 🙂 ขอครูท่านนั้นคืนมานะครับ ยังมีความจำเป็นแน่นอนครับ (เอาไว้สอนลูก-หลาน) ครับ

 43. รบกวนถามคุณครูอธิบายให้รู้ด่วยค่ะเกี่ยวกับ อักษรสังโยค

 44. ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูปิยะฤกษ์ผลิตงานเขียนในสื่อออนไลน์เพื่อประโยชน์แก่เยาวชนไทยของเราต่อไปนะคะ และรักษาคุณภาพครูภาษาไทยดีเด่นอย่างนี้ตลอดไปค่ะ จาก ครูกัน จ.เพชรบุรี ค่ะ

  • ครับ 🙂 ขอขอบคุณคุณครูกันมากนะครับที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานครับ

 45. ขอบคุณมากนะคะที่เผยแพร่ความรู้นี้ืดีมากเลยค่ะ

 46. วันนี้ก็มาศึกษาความรู้ที่เว็บคุณครูอีกครั้ง ได้ความรู้มากค่ะ ขอบคุณนะคะ

 47. ดิฉันก็ได้รับความรู้มากเช่นเดียวกัน ขอบคุณมากๆ นะคะ

 48. วันนี้ก็มาศึกษาที่เว็บของคุณครู ได้รับความรู้มากค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: