ความคืบหน้าพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554

              นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งมี ศ.พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต เป็นประธานคณะกรรมการชำระพจนานุกรม จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้วจำนวน 100,000 เล่ม โดยมีเพิ่มเติมศัพท์ใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และศัพท์เฉพาะสาขาวิชาเพื่อแจกจ่ายสถาบันการศึกษาในทุกระดับชั้น สถาบันศาสนา หน่วยราชการ ตลอดจนคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เจ้าหน้าที่ของรัฐและสื่อมวลชน ส่วนประชาชนทั่วไปจะสามารถหาซื้อได้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ ทั้งนี้ กำลังเตรียมให้เอกชนเข้ามาใช้สิทธิในการจัดพิมพ์จำนวน 50,000 เล่ม และระหว่างนี้สามารถสืบค้นคำจากพจนานุกรมฉบับนี้ได้จากเว็บไซต์ของราช บัณฑิตยสถาน
               นอกจากนี้ นายสันติยังกล่าวทิ้งท้ายถึงแนวทางการใช้ภาษาไทยว่า ต้องการให้ราชบัณฑิตพัฒนาโครงสร้างภาษาไทยให้ก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ ที่ใช้ภาษากันในหลายหลายรูปแบบ รวมถึงประชาชนทุกคนที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทยที่ดี ควบคู่กับภาษาอื่นๆ เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่มา :  ประชาชาติธุรกิจ  วันที่ 26 ก.ค. 2556

 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่มใหม่เสร็จแล้ว

          วันนี้ (26 ก.ค.) ที่ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่องการแจกจ่ายพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 7 รอบ 5  ธันวาคม 2554 ว่า สืบเนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติของประเทศไทย และเป็นภาษาที่คนไทยทั้งประเทศมีความภาคภูมิใจ และภาษาไทยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องรวบรวมและจัดเป็นหมวดหมู่รูปเล่มของพจนานุกรม เพราะภาษาไทยใช้กันหลากหลายทั้งในชีวิตประจำวัน  หรือด้านวิชาการ ซึ่งแต่ละแบบมีการพูดที่แตกต่างกันออกไป แต่ความหมายเหมือนกัน

          นายสันติ กล่าวต่อไปว่า พจนานุกรม ฉบับนี้นอกจากมีความทันสมัยมากที่สุดแล้ว ยังมีนัยยะสำคัญ เนื่องจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทางราชบัณฑิตยสถานได้นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ใช้ และจะแจกจ่ายไปให้องค์กรสถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐ ประมาณ 85,000 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการองค์กรต่างๆ ตลอดจนสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี โดยจัดพิมพ์ทั้งสิ้น 100,000 เล่ม

          “รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องของภาษา จึงได้จัดงบประมาณ 40 ล้านบาท เพื่อจัดทำพจนานุกรมฉบับนี้ และหลังจากแจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่างๆ แล้ว ทางราชบัณฑิตยสถานจะมอบให้เอกชนไปจัดพิมพ์เพื่อจำหน่าย หรือแจกจ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณ 50,000 เล่ม คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ทั้งนี้จะมีการนำข้อมูลพจนานุกรมทั้งหมดขึ้นเว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถาน http://www.royin.go.th และจะมีการพัฒนาและเผยแพร่ ผ่านแอพพลิเคชันของสมาร์ตโฟนต่างๆด้วย เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะก่อนที่เราจะไปเรียนภาษาที่ 2 อย่างภาษาอังกฤษหรือภาษาอาเซียน ก็ควรสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ภาษาไทยให้เข้มแข็งก่อน

          น.ส.สุปัญญา ชมจินดา โฆษกราชบัณฑิตยสถาน กล่าวว่า พจนานุกรมฉบับนี้มีความแตกต่างจากพจนานุกรมฉบับอื่นๆ ตรงที่มีการรวบรวมคำศัพท์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ เช่น ธนาคารโค หรือแก้มลิง เป็นต้น อีกทั้งพจนานุกรมฉบับนี้จะเบากว่าทุกฉบับ เพราะมีการใช้กระดาษที่มีความทึบแสง เบา เช่นเดียวกับพจนานุกรมในต่างประเทศ  และมีการจัดวางรูปเล่มสวยงาม ทำให้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554  ดูมีความเป็นสากลมากขึ้น

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 มีการรวบรวมคำศัพท์ไว้ประมาณ 39,000 คำ ซึ่งเพิ่มจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ที่มีคำศัพท์อยู่ประมาณ 37,000 คำ

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์.  26 กรกฎาคม 2556.  http://www.dailynews.co.th/education/221836

 

ภาระงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  และ  ๖

      จากการอ่านข้อความจากข่าวที่ปรากฏนี้   จงตอบคำถามต่อไปนี้

      ๑)  ข้อความจากข่าวทั้ง ๒ แหล่งที่มา  มีเนื้อหาที่แตกต่างกันอย่างไร จงอภิปราย

      ๒)  ข้อความที่อ่านทั้งหมดให้ประโยชน์ต่อตัวนักเรียน ณ ปัจจุบันหรืออนาคตอย่างไร 

ตอบลงในกระดาษรายงานหรือกระดาษ A๔  เขียนด้วยลายมือตนเองและให้อ่านง่าย  ส่งต่อครูปิยะฤกษ์  ภายในวันศุกร์ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  ครับ

8 Responses

  1. คุณครูคะ ตัดเกรดหรือยังคะ หนูได้คะแนนรวมเท่าไหร่คะ

    • ขณะนี้ยังไม่สามารถประกาศผลการเรียนอย่างเป็นทางการได้นะครับ รอถึงกลางเดือน ต.ค. นะครับ

  2. ดีจังเลยค่ะ จะได้มีพจนานุกรมเล่มใหม่ใช้อีกแล้ว

  3. 3221 คะแนนโหวตวันสุดท้าย ขอขอบพระคุณและยินดีที่ได้รู้จักครับ
    http://www.thailandblogawards.com/entry/view/416

    • ยินดีที่รู้จักและให้กำลังใจเช่นเดียวกันครับ โหวตให้ครับที่ +983 ครับ

  4. คำว่าฟรุ้งฟริ้งมีอยู่ในพจนานุกรมรึเปล่าคะ?

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: