ร่าย

ร่าย

      ร่ายยาว

ฉันท์

ฉันท์

        อินทรวิเชียรฉันท์  ๑๑

        วสันตดิลกฉันท์  ๑๔

        สาลินีฉันท์  ๑๑

        จิตรปทาฉันท์  ๘

         วิชชุมมาลาฉันท์  ๘

         กมลฉันท์  ๑๒

         อินทวงศ์ฉันท์  ๑๒

กาพย์

กาพย์

       กาพย์ยานี ๑๑

        กาพย์เห่เรือ

        กาพย์ฉบัง ๑๖

        กาพย์สุรางคนางค์  ๒๘

โคลง

โคลง

        โคลงสี่สุภาพ

กลอน

กลอน

        กลอนสุภาพ

       กลอนดอกสร้อย

        กลอนเสภา  (ขับเสภา)

      กลอนสี่

      กลอนสักวา

ตัวอย่างการอ่านทำนองเสนาะ

ตัวอย่างการอ่านทำนองเสนาะ

ตัวอย่างการอ่านทำนองเสนาะประเภทต่าง ๆ

        หลังจากที่เรารู้หลักการอ่านทำนองเสนาะแล้ว  วันนี้  บล็อกเรียนภาษาไทยกับครูปิยะฤกษ์จะพานักเรียนทุกคนเข้าไปสัมผัสกับการอ่านทำนองเสนาะประเภทต่าง  ๆ  ว่าเป็นอย่างไร  มีความถูกต้องตามหลักการที่เราได้ศึกษามาแล้วก่อนหน้านี้หรือไม่  หากไม่ถูกใจหรือไม่พอใจตรงไหนก็ส่งความคิดเห็นมาหาครูได้เลยนะครับ 

         ซึ่งตัวอย่างการอ่านทำนองเสนาะที่นำมาให้นักเรียนได้เรียนรู้  แบ่งตามลักษณะร้อยกรอง  ๕  ประเภท  ได้แก่  กลอน  กาพย์  โคลง  ฉันท์  และร่าย 

         ที่มาของคลิป :   วีดิทัศน์จาก   http://www.youtube.com  สาธารณะ

         พร้อมแล้ว  เตรียมตัว  ลุย  ครับ

ตัวอย่างการอ่านทำนองเสนาะ  คลิกตามหัวข้อที่ต้องการศึกษา  ดังนี้

ตัวอย่างการอ่านทำนองเสนาะประเภทกลอน

ตัวอย่างการอ่านทำนองเสนาะประเภทกาพย์

ตัวอย่างการอ่านทำนองเสนาะประเภทโคลง

ตัวอย่างการอ่านทำนองเสนาะประเภทฉันท์

ตัวอย่างการอ่านทำนองเสนาะประเภทร่าย

ขอบคุณที่มาของคลิป :   วีดิทัศน์จาก   http://www.youtube.com  สาธารณะ