นำเสนอกิจกรรมในโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ (มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๕๔)

เรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์  (ครูแบงก์)

       งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและงานอื่น ๆ ที่ครูแบงก์รับผิดชอบได้ถูกบันทึกภาพลงในกล้องมา  จึงประสงค์นำเสนอข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์แก่ผู้เข้าชม  ว่าในโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน  ๒๕๕๔  มีกิจกรรมอะไรบ้าง  ในรูปแบบภาพยนตร์จากภาพนิ่งพร้อมเพลงเพราะ ๆ  มาสู่กันชม ครับ  (อุตส่าห์ตั้งใจทำเองครับ)

๑.  กิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี  และ  วันต่อต้านยาเสพติด 

      ประจำปี  ๒๕๕๔    (๒๑ – ๒๕  มิถุนายน   ๒๕๕๔)

๒.   สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านโพนทัน  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๔

๓. ซ้อมเซิ้งบั้งไฟ  ๒๕๕๔ (๑)

๔. ซ้อมเซิ้งบั้งไฟ๒๕๕๔ (๒)

๕.พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๔

๖.พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.๓  ม.๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๓