คำคม ตอนที่ ๓

      วันนี้ขอนำคำคมจากเรื่องสามก๊ก ซึ่งเป็นคำคมจากขงเบ้งมาฝากนะครับ  ลองพิจารณาดูสิว่าคำคมที่ได้จากคนไทยกับคนจีนมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง   ขอให้มีความสุขกับการรับสื่อในบล็อกเรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์นะครัีบ  แล้วจงนำข้อคิดจากคำคมดี ๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับ

คำคม ตอนที่ ๒

วันนี้ขอนำคำคมที่คิดว่าโดนใจนักเรียน  เอามาฝากนะครับ   ใช่เน้นแต่ภาษาไทยอย่างเดียว  ต้องบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ครับ 

“The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes.”
– – Benjamin Disraeli – –

ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง

 

 

“You get the best out of others when you give the best of yourself.”
– – Harvey Firestone – –

“คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป”

 

 

 

“If you always do what interests you, then at least one person is pleased.”
– – Katherine Hepburn – –


ถ้าคุณลงมือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ

“Only two things are infinite, the universe and human stupidity,
and I’m not sure about the former.”
– – Albert Einstein – –

มี เพียงสองสิ่งเท่านั้นที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ สิ่งหนึ่งคือจักรวาล และอีกสิ่งคือความโง่เขลาของมนุษย์ ทว่าฉันไม่แน่ใจว่าจักรวาลจะเป็นเช่นนั้น

 

 

“Life remains the same until the pain of remaining the same
becomes greater than the pain of change.”
– – Anonymous – –

ชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉย จะมากกว่าความเจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลง

 

 

“He who loses money, loses much; He who loses a friend, loses more; He who loses faith, loses all.”
– – Anonymous – –

เขา..ผู้สูญสิ้นทรัพย์สินไป
เขา..สูญเสียมากเหลือเกิน
เขา..ผู้สูญสิ้นเพื่อนไป
เขา..สูญเสียมากกว่า
เขา..ผู้สูญสิ้นความศรัทธา
เขา..ผู้นั้น.. สูญเสียยิ่งกว่าใคร ๆ

 

 

“The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi.”
– – Anonymous – –

ผู้ที่แน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาหนทางแก้ปัญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแก้ตัว

 

 

“The only thing in life achieved without effort is failure.”
– – Anonymous – –

มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากมายคือความล้มเหลว

 

 

“Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them.”
– – Anonymous – –

บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำ

 

 

“No bird soars too high if he soars with his own wings.”
– – William Blake – –

ไม่มีนกตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง

 

 

“Obstacles are those frightful things you see
when you take your eyes off your goals.”
– – Anonymous – –

อุปสรรคคือสิ่งที่น่าตกใจก็ต่อเมื่อคุณไม่ได้มองไปที่จุดหมายปลายทาง

 

 

“Advice is like snow; The softer it falls the longer it dwells upon,
and the deeper it sinks into, the mind.”
– – Samuel Taylor Coleridge – –

คำแนะนำเหมือนหิมะที่โปรยปรายลงมา ยิ่งบางเบาเพียงใดก็ยิ่งแตะเพียงเปลือกนอก และยิ่งหนักหนาเท่าใดก็ยิ่งลึกถึงความรู้สึกเท่านั้น

 

 

 

“There is nothing either good or bad but thinking makes it so.”
– – W.Shakespeare – –

ไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว มีแต่ความคิดของเราเท่านั้นที่ทำให้เกิดความดีและความเลว

 

 

“Great minds discuss ideas; Average minds discuss events;
Small minds discuss people.”
– – Anonymous – –
จิตใจที่ยิ่งใหญ่วิพากย์วิจารณ์ความคิด จิตใจสามัญวิพากวิจารณ์เหตุการณ์ แต่จิตใจที่ต่ำต้อยนั้นวิจารณ์เพียงผู้คน

 

 

 

“Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it.”
– – D.Kaye – –

ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้งหมดที่คุณมีสร้างสรรค์มันขึ้นมา

 

 

“Forgive your enemies, but never forget their names.”
– – J.F.Kennedy – –

จงยกโทษให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด

 

 

“The only man who never makes mistakes is the man who never does anything.”
– – T.Roosevelt – –

คนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

 

 

“If you want to increase your success rate,double your failure Rate.”
– – T.Watson Jr (Founder of IBM) – –

ถ้าคุณต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว

 

 

“Even a Step back can be fatal.”
– – W.Brudzinski – –

แม้แต่การก้าวถอยหลังก็อาจถึงแก่ชีวิตได้

 

 

“Imagination is more important than knowledge.”

– – Albert Einstein – –

จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ที่มี

 

 

 

“The reward of a good thing well done is to have it done.”
– – Ralph Waldo Emerson – –

รางวัลของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมา

 

 

คำคม คำขวัญ คติพจน์

เรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์  วัีนนี้แนะนำให้รู้จักกับคำว่า  “คำคม  คำขวัญ  และคติพจน์”

คำคม
       คำคม คือ ถ้อยคำที่หลักแหลมชวนให้คิด  หรือถ้อยคำหรือข้อความที่มีความหมายอยู่ในตัวด้วยการกล่าวซ้ำคำ บางคำในข้อความนั้นๆ ให้มีความหมายเกี่ยวพันกับเนื้อความเดิม  คำคมที่ดีต้องแสดงถึงการใช้ความคิด  หรือแสดงให้เกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านเกิด ความลึกซึ้งเมื่อได้อ่าน
      หลักการเขียนคำคม
       ๑. ใช้ถ้อยคำสัมผัสคล้องจอง สละสลวย
๒. ใช้คำที่มีความหมายคมคาย
๓. มุ่งให้เกิดความคิดที่ดีและอยากปฏิบัติตาม
๔. มีความลึกซึ้งกินใจ

      ลักษณะของคำคม
        คำคม มีหลายลักษณะ ดังนี้
๑.   คำคมที่เป็นคำพูดธรรมดา ไม่มีสัมผัส โดยมากใช้คำง่ายๆ ไม่ต้องแปล  อ่านแล้วเข้าใจทันที  เช่น
“ความรักทำให้คนตาบอด”    “ลืมที่อันตรายคือลืมตัว”
“ไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่”    “อดีตคือสิ่งที่ผ่าน อนาคตคือสิ่งที่ฝัน ปัจจุบันเท่านั้นคือความจริง”
๒. คำคมที่เป็นคำสัมผัสคล้องจองกันสั้นๆ ส่วนมากมี ๒ วรรค  เพื่อจดจำ  ได้ง่าย  เช่น
“ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน”
“โกรธคือนรก งกคือเปรต”
“ความงามไม่คงที่ ความดีซิคงทน”
“ความสำเร็จของลูก คือความสุขของพ่อแม่”
“อันนารีไม่ใช่เลขคณิต อย่าไปคิดให้หนักสมอง”

๓.  คำคมที่แต่งด้วยคำประพันธ์ เช่น
ใครลืมใครใจรู้ ใครอยู่ใครไปใจเห็น
ใครสุขใครเศร้าเช้าเย็น ใจเป็นที่แจ้งแห่งเรา
ใครชอบใครชังช่างเถิด ใครเชิดใครชูช่างเขา
ใครเบื่อใครบ่นทนเอา ใจเราร่มเย็นเป็นพอ

คำขวัญ
       คำขวัญ คือ คำพูดหรือข้อความที่มุ่งให้กำลังใจ มักจะมีข้อคิดที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้
      หลักการเขียนคำขวัญ
๑. ใช้ถ้อยคำกะทัดรัด สละสลวย  โดยเฉพาะคำที่มีสัมผัสคล้องจองกัน
๒. มีความลึกซึ้งกินใจ  มีความหมายในด้านดี
๓. ใช้คำที่มีข้อคิดซึ่งเหมาะสมกับแต่ละโอกาสที่จะใช้คำขวัญ
๔. ใช้ถ้อยคำหรือระดับภาษาให้เหมาะกับฐานะทางสังคมของผู้ให้และผู้รับ
      ตัวอย่าง
       คำขวัญเพื่อแสดงจุดมุ่งหมายหรืออุดมคติของบุคคล  เช่น
ตำรวจอยู่ไหน                  ประชาอุ่นใจ
ธนาคารกรุงเทพ             เพื่อนคู่คิด  มิตรคู่บ้าน
กาชาดบรรเทาทุกข์       เพื่อความสุขของปวงประชา
คำขวัญเพื่อเตือนใจให้ตระหนักถึงภัยอันตราย  เช่น
เมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  ชีวิตจะมีภัย
รักษาชีวิต                         ดีกว่าพิชิตเวลา
ขับรถให้เตือนตน          ข้ามถนนให้เตือนตา
เมื่อใช้ยาเสพติด           ชีวิตรอความตาย
คำขวัญเพื่อเรียกร้อง   เชิญชวน  จูงใจให้เชื่อมั่น  หรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เช่น
บริจาคดวงตา                ได้มหากุศล
ภูมิใจไทยทำ                        ดีใจไทยใช้
อ่านหนังสือวันละหน้า        เพิ่มคุณค่าแก่ชีวิต
รักไทย นิยมไทย                ร่วมกันใช้ของไทยทำ
ยั้งคิดก่อนซื้อ  ยั้งมือก่อนสั่ง  ของนอกยังยั้ง  ใช้แต่ของไทย

คติพจน์
คติพจน์ คือ ถ้อยคำที่เป็นแบบอย่าง  มีคติชวนคิด  มุ่งให้เกิดผลดีต่อตนเองและสังคม
      หลักการเขียนคติพจน์
       ๑. ใช้ถ้อยคำน้อยมีความหมายลึกซึ้ง
๒. ใช้คำคล้องจอง สละสลวย
๓. มุ่งให้เกิดผลในด้านดีเท่านั้น
      ตัวอย่างคติพจน์
           ถึงบรรลัยไว้ชื่อให้ลือชา หมายความว่า จงเป็นคนกล้าหาญยอมสละชีพ   เพื่อให้ชื่อเสียงยังคงปรากฏ อยู่ในแผ่นดิน
ศรัทธาในธรรม  นำทางชีวิต  พิชิตกิเลส หมายความว่า ให้ยึดถือหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตเพื่อความสงบสุขโดยปราศจากกิเลสใดๆ  มาแผ้วพาน

ข้อคิด คำคม จาก ท่าน ว. วชิรเมธี

word of wisdom : คำคม

คำคม จาก  ภูมิจิตร  จิญกาญจน์

คำคม จาก  หนูดีวนิษา เรซ

คติพจน์

คำขวัญวันครู

คำขวัญก่อนเริ่มเพลงชาติไทย