ลาบวช พระภิกษุใช้คำว่าอะไร

ลาบวช  พระภิกษุใช้คำว่าอะไร

         วันนี้มีมิตรนักอ่านนักศึกษาที่ท่องโลกอินเทอร์เน็ต  ได้ตั้งกระทู้ถามในสื่อสังคมออนไลน์ “เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์” ว่า  “ลาบวช แปลเป็นคำสำหรับพระภิกษุ”   ซึ่งเป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยซึ่งทุกท่านควรรู้และนำไปใช้ให้ถูก ต้องนะครับ   จึงขอตอบว่า

         ลาบวช พระภิกษุ ควรใช้ ลาสิกขา ซึ่งเป็นคำ กริยา หมายถึง ลาสึก, ลาจากเพศสมณะ

ความหมายและการใช้คำ คำว่า “ไทยธรรม และ ไทยทาน”

ความหมายและการใช้คำ  คำว่า  “ไทยธรรม และ ไทยทาน”

          วันนี้มีมิตรนักอ่านนักศึกษาที่ท่องโลกอินเทอร์เน็ต  ได้ตั้งกระทู้ถามในสื่อสังคมออนไลน์ “เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์” ว่า  “ของถวายพระ แปลเป็นคำสำหรับพระภิกษุให้หน่อย”   ซึ่งเป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยซึ่งทุกท่านควรรู้และนำไปใช้ให้ถูกต้องนะครับ   จึงขอตอบว่า

           ของถวายพระ ควรใช้ เครื่องไทยธรรม  เพราะ คำว่า ไทยธรรม อ่านว่า ไท-ยะ-ทํา  เป็นคำนาม หมายถึง ของทําบุญต่าง ๆ, ของถวายพระ  (มาจากภาษา ปาลิ (บาลี) จากคำว่า เทยฺยธมฺม))
          ส่วนคำว่า ไทยทาน  อ่านว่า ไท-ยะ-ทาน  เป็นคำนามเช่นเดียวกัน หมายถึง  ของสําหรับทําทาน (มาจากภาษา ปาลิ (บาลี) จากคำว่า เทยฺยทาน)) ซึ่งคำนี้เหมาะสำหรับการให้ของสำหรับทำทานแก่บุคคลทั่วไป

คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์

คําราชาศัพท์ที่ใช้กับพระสงฆ์

คำที่ใช้กับพระสงฆ์

คำสามัญ

ราชาศัพท์

คำพูดแทนตัวเอง

อาตมา

พระสงฆ์ใช้เรียกพระเจ้าแผ่นดิน

มหาบพิตร

คนทั่วไป

โยม

ให้,  มอบให้

ถวาย

ยื่นให้ระยะห่างหัตถบาส (ระยะระหว่างพระสงฆ์ที่นั่งทําสังฆกรรมหรือระหว่างพระภิกษุ สามเณร กับคฤหัสถ์ผู้ถวายของ ห่างกันไม่เกินศอกหนึ่ง)  (หรือยื่นของให้พระ ของนั้นสามารถเข้าปากแล้วกลืนได้)

ประเคน

อาหารเช้า

จังหัน

อ่านเพิ่มเติม