นามราชาศัพท์

นามราชาศัพท์

ข้อสังเกตคำนามที่ใช้เป็นคำราชาศัพท์

นามราชาศัพท์  หรือ

ราชาศัพท์หมวดคำนาม

มีข้อสังเกต  ดังนี้

๑.     คำนามสำคัญ  เพื่อใช้แสดงเกียรติยศพิเศษใช้เฉพาะพระเจ้าแผ่นดิน  ซึ่งจะมีคำว่า  “พระบรมมหาราช…”  และ  “พระบรม…”  นำหน้าคำนาม  ดังกล่าว  เช่น

อ่านเพิ่มเติม