สรรพนามราชาศัพท์

สรรพนามราชาศัพท์

เริ่มต้นในการเรียนเรื่อง  “สรรพนามราชาศัพท์”  ต้องเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานความรู้เรื่องที่จะขอกล่าวต่อไปนี้

สรรพนาม  คือ 

สรรพนาม  คือ  คำที่ใช้แทนคำนาม  เพื่อไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ำอีก  เช่นคำว่า  ฉัน,  เรา,  ดิฉัน,  กระผม  ,ท่าน,  ใต้เท้า,  เขา  ฯลฯ
คำสรรพนามราชาศัพท์ที่จำเป็นต้องทราบ  คือ  บุรุษสรรพนามราชาศัพท์

บุรุษสรรพนาม คือ

คำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามในการสื่อสารกัน แบ่งเป็น ๓ พวก คือ
๑.   บุรุษที่ ๑ หมายถึง  คำสรรพนามที่ใช้แทนชื่อผู้พูด เช่น ฉัน, ผม, เรา, ดิฉัน, ข้าพระเจ้า ฯลฯ
๒.   บุรุษที่ ๒ หมายถึง  คำสรรพนามที่ใช้แทนชื่อผู้ฟัง เช่น เธอ, คุณ, ท่าน, ใต้เท้า, พระองค์ ฯลฯ
๓.   บุรุษที่ ๓ หมายถึง  คำสรรพนามที่ใช้แทนชื่อผู้ที่พูดถึง หรือสิ่งที่กล่าวถึง เช่น เขา, มัน, ท่าน, พระองค์

 

บุรุษสรรพนามราชาศัพท์ คือ

คือ คำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามด้วยการใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องกับระดับบุคคล นั่นเองครับ