หมวดคำกริยา (กริยาราชาศัพท์)

หมวดคำกริยา (กริยาราชาศัพท์)

         วันนี้คุณครูนำคำกริยาราชาศัพท์มาให้นักเรียนได้ศึกษา  ในชีวิตประจำวันที่เราได้ยินฟังอยู่ทุกวันนี้ พบว่ายังมีการใช้คำกริยาราชาศัพท์ที่ผิด ๆ   กัน  ถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งในการใช้ภาษาไทย  ทำอย่างไรคนไทยจึงจะช่วยกันลดช่องว่างเหล่านี้  คุณครูคิดว่าเราต้องศึกษาทีละนิดทีละน้อยเพื่อให้เกิดความซึมซับและใช้ให้ถูกต้อง โดยเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ๆ  นี่แหละครับดีที่สุด

ใช้  ตรัส  กับ  ดำรัส  ในคำราชาศัพท์อย่างไร

กริยาราชาศัพท์

 

คำราชาศัพท์หมวดคำกริยา

 

คำสามัญ

คำราชาศัพท์

กิน

เสวย

ชอบ

โปรด

นั่ง

ประทับ

นอน

บรรทม

อ่านเพิ่มเติม