คำราชาศัพท์หมวดคำสุภาพ

คำราชาศัพท์หมวดคำสุภาพ

คำสุภาพ

ตัวอย่างคำสุภาพ

คำสามัญ

ราชาศัพท์

ผักบุ้ง

ผักทอดยอด

ผักกระเฉด

ผักรู้นอน

ผักตบ

ผักสามหาว

ผักอีริ้น

ผักนางริ้น

ต้นสลิด

ต้นขจร

ดอกสลิด

ดอกขจร

ดอกซ่อนชู้

ดอกซ่อนกลิ่น

อ่านเพิ่มเติม