คำราชาศัพท์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย

คำราชาศัพท์อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย

เถ้ากระดูก = พระอังคาร,  พระสรรางคาร

ปัสสาวะ = พระบังคนเบา

อุจจาระ = พระบังคนหนัก

น้ำตา = น้ำพระเนตร,  พระอัสสุชล

อ่านเพิ่มเติม

คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย (ภายใน)

คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย  (ภายใน)

(ราชาศัพท์ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์  พระบรมราชินี  และพระบรมวงศ์ชั้นสูงที่ทรงได้รับพระราชทานฉัตร  ๗  ชั้น)

สมอง,  ไขสมอง,  มันสมอง  =  พระมัตถลุงค์

เส้นประสาท  =  ประสาทรูป  (อ่านว่า  ปฺระ-สา-ทะ-รูบ)

ปอด = พระปัปผาสะ

อ่านเพิ่มเติม

คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย (ภายนอก)

       สวัสดีครับเด็ก  ๆ   วันนี้ครูได้นำเรื่อง  “คำราชาศัพท์”  (หมวดร่างกายภายนอก)  มาให้นักเรียนได้ศึกษากันนะครับ  ครูได้เรียบเรียงคำราชาศัพท์ขึ้นใหม่  โดยลำดับให้หมวดคำราชาศัพท์ที่นักเรียนจะศึกษาต่อไปเรียงจากคำศัพท์อวัยวะส่วนอยู่สูงสุดไปหาส่วนอวัยวะที่อยู่ต่ำสุดของร่างกาย  ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ในเรื่องนี้ครับ

คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย  (ภายนอก)

(ราชาศัพท์ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์  พระบรมราชินี  และพระบรมวงศ์ชั้นสูงที่ทรงได้รับพระราชทานฉัตร  ๗  ชั้น)

เพลงราชาศัพท์หมวดร่างกาย ๑

เพลงราชาศัพท์หมวดร่างกาย ๒

เพลงราชาศัพท์หมวดร่างกาย ๓

เรียนรู้ความหมายคำราชาศัพท์สู่คำศัพท์

อวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกาย  =  พระองคาพยพ

ผม = พระเกศา     

หัว  =  พระเจ้า  (ใช้สำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะครับ) 

อ่านเพิ่มเติม