คำราชาศัพท์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย

คำราชาศัพท์อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย

เถ้ากระดูก = พระอังคาร,  พระสรรางคาร

ปัสสาวะ = พระบังคนเบา

อุจจาระ = พระบังคนหนัก

น้ำตา = น้ำพระเนตร,  พระอัสสุชล

อ่านเพิ่มเติม