คำราชาศัพท์หมวดเครือญาติ

คำราชาศัพท์หมวดเครือญาติ

ปู่,  ตา         =       พระอัยกา  หรือ  พระอัยกะ

ย่า,  ยาย     =       พระอัยยิกา  หรือ  พระอัยกี

ปู่ทวด,  ตาทวด       =       พระปัยกา  หรือ  พระปัยกะ

ย่าทวด,  ยายทวด   =       พระปัยยิกา

พ่อ             =       พระชนก,  พระราชบิดา

แม่              =       พระชนนี,  พระราชมารดา

พ่อตา,  พ่อสามี       =       พระสสุระ

แม่ยาย,  แม่สามี      =       พระสัสสุ,  พระสัสสู

ลุง  (พี่ชายของพ่อ),  อาชาย  (น้องชายของพ่อ)  =  พระปิตุลา,  พระปิตุลา,  พระบิตุลา,  พระบิตุละ

ป้า  (พี่สาวของพ่อ),  อาหญิง  (น้องสาวของพ่อ)  =  พระปิตุจฉา

ลุง  (พี่ชายของแม่),  น้าชาย  (น้องชายของแม่)  =  พระมาตุลา,  พระมาตุละ

ป้า  (พี่สาวของแม่),  น้าหญิง  (น้องสาวของแม่)  =  พระมาตุจฉา

สามี            =       พระสวามี,  พระภัสดา

ภรรยา         =       พระมเหสี,  พระชายา

พี่ชาย          =       พระเชษฐา

พี่สาว          =       พระเชษฐภคินี

น้องชาย       =       พระอนุชา

น้องสาว       =       พระขนิษฐา

ลูกชาย        =       พระราชโอรส,  พระเจ้าลูกยาเธอ

ลูกสาว         =       พระราชธิดา,  พระเจ้าลูกเธอ

ลูกเขย         =       พระชามาดา

ลูกสะใภ้       =       พระสุณิสา

หลานชาย, หลานสาว     =       พระราชนัดดา

เหลน          =       พระราชปนัดดา

หลาน คือ ลูกของพี่สาวหรือน้องสาว  =  พระภาคิไนย

หลาน  คือ  ลูกของพี่ชาย หรือน้องชาย  =  พระภาติยะ