หมวดเครื่องอุปโภคบริโภค (เครื่องใช้สอยทั่วไป)

หมวดเครื่องอุปโภคบริโภค  (เครื่องใช้สอยทั่วไป)

คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้

ฉลองพระหัตถ์ คือ  ถุงมือ  จริงหรือ?

คำตอบ  ฉลองพระหัตถ์ ไม่ได้หมายความว่าถุงมือ นะครับ   ถุงมือ  ตรงกับคำราชาศัพท์ว่า  “ถุงพระหัตถ์”

เชิญศึกษาครับ

ม่าน, มุ้ง = พระวิสูตร พระสูตร

หมอน = พระเขนย

ประตู = พระทวาร

หน้าต่าง  =  พระแกล, พระบัญชร

ถาดน้ำชา = ถาดพระสุธารส

อ่านเพิ่มเติม