กฎหมายเกี่ยวกับ E-Commerce

        วันนีเรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์   นำความรู้เกี่ยวกับบทความเรื่อง  “กฎหมายเกี่ยวกับ  E-Commerce”  มาฝากนะครับ  ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ไกลหรือใกล้ตัวเราจนเกินไป  แต่เราก็ต้องศึกษาหาความรู้เอาไว้  เผื่อว่าวันหน้าเราอาจเป็นผู้ผลิตหรือเผยแพร่เทคโนโลยีทางการสื่อสาร  เราไปอ่านกันเลย  “รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม” ครับ

กฎหมายเกี่ยวกับ  E-Commerce

          ปัจจุบันนี้คงต้องยอมรับว่าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เข้ามามีบทบาทต่อ อ่านเพิ่มเติม