กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ครบ ๑๔ ปี

      วันนี้คุณครูได้นำภาพแห่งความประทับใจมาทำเป็นวีดีโอให้นักเรียนได้รับชมกัน  นั่นคือ  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๔  และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์  ครบ  ๑๔  ปี  มาให้นักเรียนได้รับชมกันนะครับ  หวังว่าชมแล้วคงประทับใจในสิ่งที่มี  สิ่งที่เป็นอยู่  ณ  วันนี้และตลอดไป ครับ