ชื่อเต็มกรุงเทพมหานคร

ชื่อเต็มกรุงเทพมหานคร

คำว่า กรุงเทพมหานคร แปลว่า “พระนครอันกว้างใหญ่ ดุจเทพนคร”  มาจากชื่อเต็มว่า

กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์  มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิตย์ สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

กรุงเทพมหานครได้ชื่อว่าเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก 

         บันทึกไว้ในกินเนสส์บุ๊ก  แปลความเป็นภาษาอังกฤษว่า  “Great City of Angels,the Supreme Repository for Divine Jewel,the Great Land Unconquerable,the Grand and Prominent Realm, the Royal and Delightful Capital City full of Nine Noble Gems,the Highest Royal Dwelling and Grand Palace,the Divine Shelter and Living Place of the Reincarnated Spirit.”

ความหมายของชื่อกรุงเทพมหานครฯ

          มีความหมายว่า พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร   เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต   เป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได้มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง    เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการน่ารื่นรมย์ยิ่ง    มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย    เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา  ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้

ชื่อทางการของกรุงเทพมหานครเมื่อถอดเป็นอักษรโรมัน

ชื่อทางการของกรุงเทพมหานครเมื่อถอดเป็นอักษรโรมัน คือ Krung Thep Maha Nakhon แต่คนทั่วไปนิยมทับศัพท์ตามชื่อที่ผู้พูดภาษาอังกฤษเรียกเมืองนี้ว่า Bangkok ซึ่งมาจากชื่อเดิมของกรุงเทพมหานคร คือ บางกอก

ชื่อเต็มของกรุงเทพมหานคร เมื่อถอดเป็นอักษรโรมัน

          คือ  Krungthepmahanakhon  Amonrattanakosin  Mahintharayutthaya   Mahadilokphop  Noppharatratchathaniburirom   Udomratchaniwetmahasathan   Amonphimanawatansathit Sakkathattiyawitsanukamprasit

ที่มา/อ้างอิง  :  วิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี.   กรุงเทพมหานคร

                  เข้าถึงได้จาก 

                  http://th.wikipedia.org/wiki/กรุงเทพมหานคร  (ออนไลน์)

                  (เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔)