พิมพ์ดีดไทยในสยามและการเลิกใช้ ฃ ฅ ในแป้นพิมพ์ดีด

           วันนี้ครูขอนำเรื่อง “พิมพ์ดีดไทยในสยามและการเลิกใช้  ฃ ฅ ในแป้นพิมพ์ดีด”  มาให้นักเรียนเรียนรู้กันนะครับ  แตุ่ปัจจุบันนี้ในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็ยังมีพยัญชนะไทย  ฃ  และ  ฅ  ให้ได้ใช้กันอยู่เพื่อประโยชน์ในการพิมพ์ตำราต่าง ๆ นะครับ  ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับ  แต่ไม่มีการใช้ในการสร้างคำเท่านั้นเอง   คุณครูขอถามนักเรียนว่านักเรียนต้องการที่จะให้พยัญชนะไทยทั้งสองตัวนี้คงอยู่กับไทยต่อไปหรือไม่อย่างไรบ้าง  (คำตอบไม่มีถูกไม่มีผิด  ให้นักเรียนเขียนตอบใส่กระดาษรายงาน ๑ แผ่น  ส่งครูภายในวันศุกร์นี้นะครับ)

 

พิมพ์ดีดไทยในสยามและการเลิกใช้  ฃ ฅ ในแป้นพิมพ์ดีด

 

นิทานภาพเคลื่อนไหว (animation) ก ไก่ – ฮ นกฮูก