วันอาสาฬหบูชา

     วันนี้เป็น  “วันอาสาฬหบูชา”   แล้วนะครับ   บล็อกเรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์วันนี้   อยากให้นักเรียนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านคำ ๆ นี้  ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มักออกเสียงผิดไปจากหลักการอ่านกันมาก    อาสาฬหบูชา   ถ้าอ่านให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน  อ่าว่า   อา-สาน-หะ-บู-ชา  ถ้าอ่านตามความนิยม  (แต่ไม่ใช่การอ่านที่ถูกต้อง)  ออกเสียงได้ว่า  อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา  ครับ  ซึ่งเป็นคำนาม  หมายถึง  การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๘   นะครับ   พอรู้หลักการอ่านและความหมายของคำนี้แล้ว  คิดดูสิครับว่าเราควรจะอ่านอย่างไร อ่านเพิ่มเติม