กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์

                        ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  โรงเรียนของเราได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา”  ประจำปี  ๒๕๕๔   ณ วัดป่าประชามงคล  ตำบลโพนทัีน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร   วันนี้ครูในฐานะผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนขอสรุปภาพรวมกิจกรรมโดยนำภาพถ่ายมาจัดทำ้เป็นภาพยนตร์มาให้นักเรียนทุกคนได้ชมกันนะครับ  (ดูสิว่ามีใครอยู่ในสื่อนี้บ้าง)

 

 

วันเข้าพรรษา

หลังจากเมื่อวานเป็นวันอาสาฬหบูชา  วันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษา    เอ…นักเรียนตอบได้ไหมครับว่า  พรรษา  หมายความว่าอย่างไร  คิดออกแล้วใช่ไหมครับ   หมายความว่า   “ช่วงระยะเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน”   ตามรากศัพท์ภาษาสันสกฤต  คำว่า  พรรษา  นี้  แปลว่า  “ปี”  เช่น   มีพระชนมายุ  ๔๘  พรรษา

แล้ว  ฤดูฝน    มีคำศัพท์ที่มาจากภาษาบาลีคือคำใดครับ  ไม่ใช่คำว่า  วสันต์  อย่างที่นักเรียนคิดไว้แน่นอนครับ  เพราะว่า

ฤดูฝน   ตรงกับคำว่า   วัสสานฤดู

ฤดูหนาว      ”              เหมันตฤดู

ฤดูร้อน        ”              คิมหันตฤดู

ส่วน  วสันตฤดู    แปลว่า  ฤดูใบไม้ผลิ

วันนี้จึงขอนำความเป็นมาของคำว่า  “การเข้าพรรษา”  ในพระพุทธศาสนามาให้นักเรียนได้ศึกษาครับ อ่านเพิ่มเติม