สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ณ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์