เรียนรู้จากการอ่าน ศึกษาผ่านจากการเขียน อ่านเขา อ่านเรา อ่านเพื่อนบ้านอุษาคเนย์ โดย ท่านชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต

เรียนรู้จากการอ่าน ศึกษาผ่านจากการเขียน อ่านเขา อ่านเรา อ่านเพื่อนบ้านอุษาคเนย์ โดย ท่านชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต

หลังจากที่ครูปิยะฤกษ์ได้เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง  เรียนรู้จากการอ่าน ศึกษาผ่านจากการเขียน อ่านเขา อ่านเรา อ่านเพื่อนบ้านอุษาคเนย์ โดย ท่านชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต  ที่ศรีสะเกษเมื่อวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  นั้น  นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง  ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้แบ่งปันประสบการณ์จากนักเขียนในนามชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต  อดีตรองเลขาธิการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  ผู้ประสานงานสโมสรมิตรภาพวัฒนธรรมสากล  ไม่ใช่เพียงได้รับฟังเท่านั้น  วิทยากรท่านนี้ยังให้สื่อความรู้ติดมือมาอีกเพื่อนำไปศึกษาและเผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์ซึ่งจะขอนำเสนอต่อไปนี้   ขอขอบพระคุณท่านชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิตเป็นอย่างสูงที่ให้ข้อมูลมาแบ่งปันความรู้นักเรียนและบุคลากรอื่นที่สนใจในบล็อกนี้    ซึ่งความรู้ในสไลด์นี้ประกอบไปด้วยเรื่อง :-

เรียนรู้จากการอ่าน

ศึกษาผ่านจากการเขียน

อ่านเขา อ่านเรา อ่านเพื่อนบ้านอุษาคเนย์

อ่านเพิ่มเติม